Krisemøte på Teams

Mandag 15. juni møtte Forfatterforeningen, Forleggerforeningen og Forfatterforbundet Tage Pettersen i kulturkomiteen.   Les mer om bakgrunnen for møtet her: https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/kulturradet-avkorter-utbetaling-til-forfattere-og-forlag I videomøtet på TEAMS la…

img_2723

Mandag 15. juni møtte Forfatterforeningen, Forleggerforeningen og Forfatterforbundet Tage Pettersen i kulturkomiteen.  

I videomøtet på TEAMS la Edmund Austigard fra Forleggerforeningen, Eystein Hanssen fra Forfatterforbundet og jeg frem hvordan de nye retningslinjene rammer forfattere og forlag. Jeg understreket hvor ekstremt avgjørende både distribusjonen og forfatterbetalingen gjennom innkjøpsordningen er for forfatterne. Da innkjøpsordningen ble oppretta i 1965, var dessuten et av formålene nettopp å sikre økte honorarer til forfatterne. Jeg fremla at det å avkorte nå er verdens verste timing gitt situasjonen med korona, en kompensasjonsordning som ikke treffer særlig godt for forfattere med en sammensatt og svingende økonomi og fortsatt tapte oppdrag og viste til Forfattersentrums oversikt som viser 60 % nedgang i utbetalingene og en halvering i oppdrag fra mai 2019 til mai 2020.

13 000 kroner mindre for en prosautgivelse og 11 700 mindre for en lyrikkutgivelse rammer alle de som blir påmeldt innkjøpsordningen i tredje runde, den tredje runden er også den runden med flest påmeldinger. For de som fra før får lite, betyr hver tusenlapp mye. Medianinntekten til forfattere, sist den ble målt, var 120 000 for kunstnerisk virke. En avkortning på 15% i forfatterbetalingen nå, gitt forfatterøkonomien generelt, og Koronasituasjonen spesielt, vil forverre forfatternes situasjon ytterligere.

For å reversere de midlertidige avkortningene vedtatt i Kulturrådet trengs 17 millioner. Revidert budsjett er dessverre vedtatt, endringene kom for seint til at det var en reell mulighet til å påvirke budsjettet.

Tage Pettersen viste god forståelse for litteraturfeltet og betydningen av innkjøpsordningen, og vil følge opp.  Jeg takker for godt møte.

Forfatterforeningen har nå bedt om et møte med Kulturdepartementet og statsråd Abid Raja.