Kritikerprisen til danseprosjektet Forfatterbevegelsen

Henning H. Bergsvåg, i framsyninga Forfatterbevegelsen