Kritikerprisen til Hansen

Prisen ble delt ut på Litteraturhuset. Astrid Fosvold er leder i Kritikerlaget og holdt tale under utdelingen: – Vi ønsker oss en samtidslitteratur som engasjerer seg, som konfronterer samfunnsproblemene,…

inger_elisabeth

Prisen ble delt ut på Litteraturhuset. Astrid Fosvold er leder i Kritikerlaget og holdt tale under utdelingen:

– Vi ønsker oss en samtidslitteratur som engasjerer seg, som konfronterer samfunnsproblemene, som handler om innvandring eller olje eller sosiale forskjeller eller klimakrisen, sa Fosvold: "Å resirkulere lengselen, avrenning foregår gjør alle etterlysninger ettertrykkelig til skamme ved å underminere premissene for dem. Vinnerboken lykkes ved å påta seg den sterke litteraturens stolteste oppgave: Å lære oss å tenke om tiden vi lever i, og utviklingstrekkene som kjennetegner den. Det har vært skrevet at denne boken er «korrigerende», men at den samtidig «foretrekker å belære gjennom spørsmål, og gjennom spill med kontekst og betydning». Nettopp slik oppfyller den sterkeste litteraturen Tsjekhovs gamle bud om at den største gevinsten ikke ligger i å løse problemene – slagordenes løsninger er ofte illusoriske – men heller å formulere problemene på best mulig måte. Slik kan litteraturen riste oss løs fra kynismen, godtkjøpstenkningen, det sløvede blikket." (Fra talen ved utdelinge)