Kritikken mot bokbransjen: Slik svarer ARK

Les også: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/10-sporsmal-til-kjedene#.VStr-_msUSw De siste ukene har debatten om bokhandelens og spesielt bokhandelkjedenes rolle som formidlere av litteratur engasjert mange. Vi kan forstå mange av bekymringene,…

john_torres_thuv_ark
  • Les også: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/10-sporsmal-til-kjedene#.VStr-_msUSw

De siste ukene har debatten om bokhandelens og spesielt bokhandelkjedenes rolle som formidlere av litteratur engasjert mange. Vi kan forstå mange av bekymringene, men deler av kritikken oppleves urimelig og preget av synsing og følelser, heller enn kjennskap til de faktiske forholdene.

Men, selv om kritikken ikke alltid oppleves riktig, er debatten viktig. Forhåpentligvis kan den bidra til å øke kunnskapsnivået om de ulike delene av bokbransjen og hvordan vi best kan fremme bredden av norsk litteratur. Samtidig viser den hvor viktig bokhandelen er for den norske bokproduksjonen. Kritikken og debatten er heller ikke ny eller unik for bokbransjen. Den har alltid vært en del av bransjene som arbeider i grensesnittet mellom kunst, kultur og kommers. Det er dog sjeldnere en hører kritikk av utvalget av norske filmer i videobutikken eller norsk musikk i musikkforretningen, det ordner Netflix og Spotify nå. 

I ARK er vi overbeviste om at kombinasjonen av godt tilgjengelige bokhandler i samspill med digitale løsninger og grensesnitt styrker bokhandelen og gjør oss enda bedre i stand til å ivareta de ulike typene kunder og lesere, og ikke minst bredden av litteratur.

De siste årene har antall titler vi selger i ARK økt med nær 20 prosent, til 84.000 av de over 100.000 ulike titlene vi har i butikkene våre, og i motsetning til hva mange mener å tro er andelen som defineres som bestselgere mindre viktig for oss nå enn de var for 10 år siden.

Vi mener vi har fått til mye, men vet at vi må få til mer. Vi må være bedre bokhandlere om 5 år enn det vi er i dag. At vi er en del av et stort bokkonsern har for oss vært helt avgjørende for retningen og muligheten til å gjennomføre investeringene og satsningen. Vi er åpne for alle bøker og forlag, og er en del av et bokkonsern som har verdifestet: ”At vi støtter ytringsfrihet og aktivt bidrar til at norske bokhandlere forblir åpne distribusjonskanaler preget av bredde og mangfold”.

Jeg skal ikke gjenta svarene den gode Thomasgaard i Norli Libris har gitt, vi kan kjenne oss igjen i mange av betraktningene om hvordan bokhandelen fungerer og jobber. 

  • Les Norli Libris' svar her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/bokbraket-slik-svarer-norli-libris-pa-kritikken#.VStsAfmsUSw

Det er, i et historisk perspektiv, interessant å lese statistikkene for bransjen. Den siste perioden er preget av et historisk høyt aktivitetsnivå: Det utgis flere bøker fra flere forfattere og forlag, det selges flere bøker fra flere utsalgssteder til flere lesere enn noensinne og nordmenn leser mer enn de fleste i verden. Det leder også til et resonnement om at det trolig aldri har vært enklere å gi ut en bok. Samtidig er det ikke vanskelig å finne bokhandlere, forlag, og ikke minst forfattere som sliter økonomisk. 

I andre sammenhenger ville dette ha blitt beskrevet som en tilstand av overproduksjon, og det er neppe en tilstand som fremmer hverken kulturell eller økonomisk lykke. 

Er det nødvendigvis et symptom på systemsvikt i bokbransjen når forfatteren ikke finner boken sin godt eksponert i bokhandelen, ikke blir antatt av et forlag eller ikke får delta i en bransjeforening? Eller kan det like godt være tegn i en bransje som tar beviste valg for å sikre egenart og eksistens.

Det er nødvendigvis en utfordring for bransjen når det gis ut og selges flere bøker enn noensinne, samtidig som omsetningen i realiteten går ned. Konkurransen mellom forfattere, forlag og bokhandlere om leserne og kundenes gunst har aldri vært større. Og da har vi ennå ikke reflektert over hvor vi mener slaget egentlig står. Det snakkes mye om behovet for omstilling i den politiske debatten for tiden, for vår bransje er neppe behovet mindre.

Som bokhandlere bruker vi mye tid på å forsøke å forstå hvordan fremtiden ser ut, slik at vi kan investere, satse og utvikle oss for å møte den offensivt. Som del av et bokkonsern er oppdraget sterkt knyttet til litteraturen. Hvordan kan vi best kan sørge for at vi opprettholder og styrker tilgjengeligheten til og salget av bøker, i en tid hvor vi i økende grad konkurrerer med andre medier om tiden og oppmerksomheten til leserne? Hvordan kan vi møte konkurransen fra globale giganter som Amazon og Google? Hvordan kan vi være lønnsomme slik at vi er del av debatten om hvordan vi fremmer bredden av norsk litteratur også om ti år?

Som bokhandlere lever vi av en større bredde og mangfold enn aktørene i andre deler av bransjen. Vi forsøker å finne gode løsninger for å kunne representere utvalget av bøker, både det som karakteriseres som høykultur og det som kalles populærkultur. Vi skal være kjøpmenn og kremmere, og vi skal være bokkulturens fotfolk. Vi skal forsøke å selge en bok til de som nesten aldri leser og en ekstra bok til de som leser hele tiden. Fellestrekkene er at bredden av litteratur som produseres er avgjørende for vår eksistens og høy kvalitet sterkt knyttet til vår rolle som bokhandler som skal kunne konkurrere med andre medier og bransjer.

Vi roper høyt når det kommer bøker som erfaringsmessig kan treffe det brede lag av folket. Vi må vi ikke la disse ropene overdøve alle de engasjerte samtalene om bøkene som pågår i butikkene hver dag, de små lappene med personlige anbefalinger en finner på bøkene eller e-postene med anbefalinger basert på det du har lest tidligere. Det er ikke et tegn på ensretting når vi roper høyt om ny Nesbø, det øker vår evne til både å fremme og lagerføre de andre bøkene.

I ARK mener vi muligheten for å være god bokhandel aldri har vært større. Digitale systemer og grensesnitt mot kundene gjør det mulig å vise frem en større bredde. Vi kan kommunisere med kundene oftere, mer direkte og være mer relevant. Som følge av det kommuniserer og markedsfører vi en langt større bredde av bøker i dag en for noen år siden. Vi har heller aldri hatt større andel av butikkene med litteraturabonnement og vi tror og håper måten vi utvikler oss på styrker vår evne til å bære et rikt utvalg i hver enkelt butikk. 

Det er ikke begrensninger for hvilke bøker butikkene i ARK kan kjøpe inn, og i det sentrale leddet ligger det et stort ansvar i å redigere og samordne deler av innkjøpene slik at butikkene kan bruke tiden på kvalifiserte lokale innkjøp og slik ta vare på kundene. 

I ARK er vårt viktigste mål å gjøre bøkene enda mer tilgjengelige og gjøre det enklere å finne og kjøpe bøker. Så setter debatten fokus på flere områder vi må arbeide videre med å bli bedre på. Å sikre at vi i enda større grad både har bøkene kundene vil ha og som er aktuelle, og ikke minst bøkene de ikke viste de ville ha. Sistnevnte vil alltid være det leseren setter aller mest pris på.

I dag bruker vi ressurser på å leie inn ”hemmelige kunder” for å teste vår evne til å sørge for at kundene finner boken de vil ha, og som butikken ikke lagerfører. Neste gang du ikke finner boken din i butikken, test oss, spør en ARKER eller ta opp mobiltelefonen. Kanskje den bare er et klikk unna som e-bok, KLIKK&HENT i en butikk i nærheten eller at den kan komme RETT HJEM til deg eller til butikken etter en dag eller to. Og er vi på vårt beste får du en anbefaling på en annen bok du bør lese med på kjøpet.

Hold oss i gjerne i ørene og la oss ha en konstruktiv og faktabasert debatt om fremtidens bokbransje og bokhandel, men ikke mistro oss vårt engasjement for bøkene.