Kritisk til ordning uten ankenemnd

Les Aftenpostens sak i sin helhet her: http://www.aftenposten.no/kultur/Fikk-gode-kritikker—ble-refusert-8459423.html DnF-leder Sigmund Løvåsen sier til Aftenposten et enstemmig årsmøte står bak følgende forslag fra Torgeir Rebolledo Pedersen: …

bbb
  • Les Aftenpostens sak i sin helhet her: http://www.aftenposten.no/kultur/Fikk-gode-kritikker—ble-refusert-8459423.html

DnF-leder Sigmund Løvåsen sier til Aftenposten et enstemmig årsmøte står bak følgende forslag fra Torgeir Rebolledo Pedersen: 

  •  I forbindelse med omleggingen av innkjøpsordningene, henstiller årsmøtet i DnF til Styret å ta opp den nye praksisen uten ankenemnd, med sikte på å få tilbake ankenemndene eller annen ordningen som i samme grad kvalitetssikrer avgjørelsene.

Både Forfatterforeningen og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) har protestert på at Innkjøpsordningen har lagt ned ankenemndene. – Vi arbeider for å gjenopprette ankenemnda eller en annen tilsvarende ordning som kan sikre kvalitetsvurderingen av bøkene, sier Løvåsen til Aftenposten.

Det vakte oppmerksomhet da Annabelle Despard og Jan Jakob Tønseth ble refusert av Kulturrådet i fjor, skriver Aftenposten. De erfarne forfatterne fikk nullet hver sin diktsamling.

Til Aftenposten sier Jan Jakob Tønseth at det er en viss uoverensstemmelse mellom utvalgets avgjørelse og mottagelsen av hans Muntre dødsdikt. – Det er veldig rart, for jeg fikk gode kritikker alle steder, sier han.

– Jeg syns hele ordningen med Kulturrådets vurderingsutvalg burde droppes. De overprøver jo forlagets avgjørelse om at boken er verdig utgivelse. Det er jo ikke sånn at et utvalg besitter det objektive skjønn. Det er både tilfeldig og subjektivt, sier Tønseth til Aftenposten. – Jeg skulle gjerne sett den begrunnelsen. Men de som sitter i et slikt utvalg har jo taushetsplikt.

Sigmund Løvåsen mener vi trenger en siling av hva som skal kjøpes inn til bibliotekene, men fraværet av ankemuligheter er han ikke fornøyd med. 

Tønseth forteller at hans diktsamling Muntre dødsdikt har solgt bedre enn flere av de tidligere diktsamlingene. – Det handler om kreftsykdommen jeg fikk i fjor. Det har vært en avgjørende bok for meg, ja kanskje til og med eksistensiell.

Forfatter Per Olav Kaldestad, som har lest begge de refuserte diktsamlingene og som har hatt flere verv i forfatterorganisasjonene, sier han syns vedtaket om nulling var forunderlig.

– Tønseth har skrevet en både gripende og viktig bok og jeg vet at det var delte meninger i utvalget. Det er et problem at vi ikke har en ankenemnd lenger som kan se på saken med nye øyne, sier Kaldestad til Aftenposten.

Seksjonsleder for litteratur i Kulturrådet, Arne Vestbø, sier rådet følger den pågående diskusjonen. – Vi gjør ikke endringer bare for å teste ut, vi gjør det fordi vi mener det er en bedre løsning, sier han til Aftenposten. – Samtidig har vi sagt at når vi gjør en ganske kraftig endring, må det ses på etter en tid. Vi er åpne for å gjøre om, men om vi går tilbake til ankenemnd, vet jeg ikke.

Poesifestivalen i Larvik, som arrangeres første gang i juni, temaet refusert opp som hovedtema. Festivalen har invitert både Despard og Tønseth sammen med Jan Erik Vold, som skrev flere artikler og etterlyste debatt om dette. I tillegg er en av dem som satt i det aktuelle vurderingsutvalget med; professor Ole Karlsen.