Kriznik: Bra at Bokloven skal sikre forfattere rom og økonomi til å skrive

DnF-leder Heidi Marie Kriznik er positiv til at kulturministeren er så tydelig på at Bokloven skal sikre norske forfattere rom og økonomi til å skrive. – Altså skikkelig betaling til forfatter, sier hun, – i tillegg til tilgjengelig og variert boktilbud til folk. Det er veldig bra.

– En rullerende fastpris har Forfatterforeningen tatt til orde for i mange år. Vi er derimot usikre på om en fastprisperiode per verk, og ikke per format, vil bidra til å oppfylle lovens formål om å ivareta forfatterinteresser, sier hun.

Hun minner om at en tilsvarende modell ble forslått tatt inn i unntaksforskriften i 2019. Da advarte DnF mot en slik fastprisordning, og påpekte at fastprisperioden måtte være på 24 måneder hvis en slik modell skulle være et reelt litteraturpolitisk virkemiddel. Forfatterforeningen har også tatt til orde for å fjerne sluttkunderabatten på 12, 5 prosent.

– Etter avsløringene om avvik fra normalkontraktene og lavere forfatterbetaling enn avtalt, samt anbefaling fra Forleggerforleggerforeningen om at royalty til forfattere kan settes ned ved kampanjevirksomhet, i strid med normalkontrakten, er det viktig at lovutkastet åpner opp for forskrift som pålegger bruk av normalkontrakter. Forfatterforeningen har vært tydelig på at hvis ikke normalkontraktsverket beskyttes, vil ikke loven virke etter hensikten. Dette understreker også departementet i høringsnotatet. Vi har blitt hørt! I tillegg understreker høringsnotatet også opphavers rett til rimelig vederlag ved rettighetsoverdragelse, sier Kriznik.

Les ulike kommentarer i bok365s dekning av saken: