Kriznik: Forståelse for kunsten må ligge til grunn for en kulturmelding

Her er Krizniks innspill i sin helhet:    Til grunn for en kulturmelding, må det ligge en forståelse for kunstens og de ulike kunstfeltenes betydning….

heidi_marie_innspillskonferansze

Her er Krizniks innspill i sin helhet: 

 

Til grunn for en kulturmelding, må det ligge en forståelse for kunstens og de ulike kunstfeltenes betydning. Jeg vil trekke fram skjønnlitteraturens.

Det er vanskelig å måle den samfunnsmessige betydningen av skjønnlitteratur, men hver og en av oss har lest ei eller flere bøker som har betydd noe for oss, i våre liv. Skjønnlitteraturen er sammensatt og evner å favne den kompleksiteten som fins i verden, i mennesker. Den iscenesetter, og viser hva samfunnsendringer kan bety for enkeltmenneskene.
 
Konsulentuttalelser og trendanalyser kan ganske sikkert ikke forutse samtidas eller framtidas kunst og kulturuttrykk eller danne grunnlaget for en kulturmelding. Verden er i stadig endring. At endringene vil påvirke hvordan mennesker kommuniserer, skriver, leser, ja det er sannsynlig. Men vi veit ikke nøyaktig hvordan. Og uansett hvordan verden ser ut og hvordan teknologien endrer seg og hvilke bokformat som skulle gjøre seg gjeldende i framtida, så bør det også om tjue år handle om å legge til rette for å gi leserne valgfrihet, så ulike perspektiv blir tilgjengelig for alle. Det er viktig for identitet, og demokratisk deltakelse. Av samme grunn er det viktig at litteraturen er en del av samfunnsdebatten og den offentlige samtalen. Dessuten: Vil vi ha det mangfoldet vi har i dag om tjue år, handler det også om å gi de som skaper: Kunstnerisk og økonomisk frihet. Og ytringsfrihet. Avgjørende for dette er armlengdes avstand og kunstnerstyring som kunstpolitiske prinsipper. Skjønnlitterære forfattere må gis mulighet til å utvikle sin kunst gjennom fordypning og langsiktig arbeid, noe som gjør at kunstnerstipendene vil være et minst like viktige virkemiddel i framtida som i dag.   

Med våre 5.2 millioner innbyggere tilhører vi et lite språkområde. Det gir et lite bokmarked. Fastpris på bøker og ulike offentlige ordninger som innkjøpsordningene for litteratur, har muliggjort at lesere i Norge har et stort utvalg bøker å velge mellom. Det er ingen tvil om at disse rammevilkårene har vært avgjørende for det mangfoldet av skjønnlitteratur vi har i Norge og de internasjonale suksessene.  

Det å fortelle er uløselig knytta til det å være menneske. Men det er ikke nok med det som er blitt fortalt, nye fortellinger må bli fortalt og skrevet ned.

uten_navnddddd.jpg

Kulturminister Trine Skei Grande følger med på innspillene. Foto: Mette Møller