Kriznik i boklov-høring: Fastpris er fastpris!

– Fastpris er fastpris! fastslo DnF-leder Heidi Marie Kriznik under dagens høring om bokloven. Hun understreket at Forfatterforeningen synes lovforslaget er godt.

Skjermdump fra Stortingets høringssal.

Kjære komitemedlemmer,

I dag høres det som ved siden av åndsverkloven, er forfatternes – og jeg vil også si lesernes viktigste lov. Å lovfeste en velfungerende litteraturpolitikk sikrer norske lesere fortsatt tilgang til variert litteratur.

Forfatterforeningen synes lovforslaget er godt.

Vi har forberedt oss til høringen ved å lese innsendte notat og merker oss at Forleggerforeningen ber om å fortsatt kunne justere fastprisen, men dette må bero på en misforståelse fra Forleggerforeningen, all den tid medlemsforlagene sier det motsatte i sine tilsvar til Konkurransetilsynet i forbindelse med Bokbase-saken, der forlagene sier at fastprisen blir ansett som endelig og at den ikke kan justeres.

Forfatterforeningen sier nei til justering av fastprisen. Fastpris er fastpris!  Den sikrer at bøker koster det samme, enten de selges i Alta eller i Arendal. Og la det være sagt enda en gang: Bøkene blir ikke dyrere for leserne! Fastprissystemet stimulerer dessuten bokhandlere på nett og i butikk til å konkurrere på andre ting enn pris som for eksempel service og formidling av bøkene.

Forfatterforeningen har tatt til orde for og er glad for at det i paragraf 5 nedfelles fastprisperiode per format som i dag, altså at ikke bare papirboka, men også lydboka, eboka og paperbacken har sin egen fastprisperiode. Det er likebehandling av utgivelsene. Det samme gjelder rullerende fastpris som gir alle utgivelser like lang fastpris. Salg på bøker vil dessuten kunne brukes som virkemiddel gjennom hele året, ikke bare i et stort felles salg i mai.

Forfatterforeningen ønska dog en lenger fastprisperiode. To års fastpris ville ha beskytta forfatterøkonomien bedre. For som departementet også har påpekt så er Fastprisen et feste for beregning av royalty.  

Forfatterforeningen mener også at fagbøker for profesjonsområdet og lærebøker for høyere utdanning skal være omfatta av fastpris.

Hva gjelder § 4 Normalkontrakter så åpna det første lovutkastet opp for, i forskrift, å pålegge bruk av normalkontrakter. Forfatterforeningen beklager at denne muligheten, etter påtrykk fra forleggersiden, ble trukket tilbake.

Hva gjelder lovforslagets § 2 Definisjoner, så ber Forfatterforeningen om at konsekvenser av den snevre bokdefinisjonen evalueres. Jeg viser til vårt innspill og avslutter med noe som APs Gunn Karin Gjul uttalte i forrige boklovsrunde: «En boklov tar for seg en av de viktigste forutsetningene for demokratiet vårt, nemlig språket. Den legger rammene for hvordan vi skal utvikle språket og skape litteraturen i framtida.»

Takk for meg!