Kriznik: Strømmetjenestene må underlegges litteraturpolitiske forpliktelser!

Les mer om tallene her: https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/papirboker-ned-lydboker-opp Det sier DnF-leder Heidi Marie Kriznik i en kommentar til Forleggerforeningen halvårsrappport som viser at inntektene fra strømmetjenestene økte…

Heidi Marie Kriznik
  • Les mer om tallene her: https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/papirboker-ned-lydboker-opp

Det sier DnF-leder Heidi Marie Kriznik i en kommentar til Forleggerforeningen halvårsrappport som viser at inntektene fra strømmetjenestene økte med 50.9 prosent, fra 77 millioner til 116 millioner kroner.  

Salget av hardcover og pocketbøker gikk ned første halvår, mens tallene for lydbøker og strømming har eksplodert. Den digitale inntektsstrømmen utgjør nå 30 prosent av forlagenes totale inntekter innen allmennmarkedet. Salget av fysiske bøker har gått ned første halvår, mens lydbok- og strømmetallene har gått opp. 

Forlagenes Inntekter fra strømmetjenestene økte med 50,9 prosent fra 77 millioner til 116 millioner kroner. Strømmingen gir mer i inntekter for forlagene enn pocketboka. Hele 5,5 prosent styrket forlagsinntektene seg med i første halvår, i forhold til samme periode i fjor. Totalinntektene ble med dette 513 millioner kroner, en økning på 27 millioner.

– I mai måned gjennomførte Forfatterforeningen en undersøkelse av forfatteres strømmeinntekter siste år, med utgangspunkt i avregningene fra forlag, sier Kriznik. – Både Forfatterforbundets og Forfatterforeningens medlemmer deltok. Den undersøkelsen viste at vi trenger en kollektiv avtale som gjør at bredden av forfattere får et større utkomme i strømmetjenestene.  

– Undersøkelsen vår bekreftes også i Kulturrådets nylig fremlagte statusrapport: At digitaliseringen favoriserer de få som allerede tar en stor andel av markedet, sier Kriznik. – Og det skjer i enda større grad i strømmetjenestene enn hva som er tilfellet for papirformatet. Forfatterforeningen har flere ganger pekt på behovet for at strømmetjenestene, som resten av bokbransjen, blir underlagt litteraturpolitiske forpliktelser for at bredden og mangfoldet i den norske litteraturen skal utvikles og bevares. Det vil vi fortsette å gjøre. I tillegg til å melde at strømmetjenestene må bidra til mangfold og bærekraft i norsk litteratur og ikke skumme fløten av forfatternes arbeid og forlagenes langsiktige investeringer i forfatterskap.

Les også: 

https://kulturplot.no/bok/2020/sterk-digital-vekst-for-boker

https://klassekampen.no/utgave/2020-08-11/gar-mot-strommen