Kulturanalysen 2023:
Hva skal kunstnerne leve av?

Hva skal kunstnere leve av? Det var et sentralt spørsmål i arrangementet Kulturanalysen 2023, der Heidi Marie Kriznik deltok på vegne av Kunstnernettverket og DnF.

Skjermbilde fra sendingen.

Arrangementet ble arrangert av Kulturdirektoratet tirsdag 28. mars.

Se arrangementet her:

https://www.kulturradet.no/kalender/hendelse/-/kulturanalysen-2023-hva-skal-kunstnerne-leve-av-

– Kunstnerundersøkelsen som ble lansert i dag peker på at «samlet inntekt er viktig for å beskrive kunstneres levekår», sier Heidi Marie Kriznik i en kommentar. – Men det er kunstnerisk inntekt fra kunstnerisk arbeid som er avgjørende for å beskrive kunstneres levekår. Rapporten viser at 10 av 13 kunstnergrupper hadde en nedgang i kunstnerisk arbeidstid. Så hvis løsningen på kunstnernes lave inntekter er at de driver med annet inntektsgivende arbeid enn kunst, så er det feilslått kunstnerpolitikk – for resultatet av det er jo mindre kunst. Det er inntekt fra kunstnerisk arbeid som er relevant for å kunne si noe om kunstnerøkonomien. Mer tid til ikke-kunstnerisk arbeid tilsier: Mindre tid til fordypning. Mindre tid til mengdetrening. Mindre tid til presisjonsarbeid. Og rett og slett mindre kunst. Det taper alle på, påpeker Kriznik.

Økonomien blant kunstnere er et tema både politiske myndigheter og kulturfeltet selv er opptatt av. Kultur- og likestillingsdepartementet har satt i gang flere prosjekter for å kartlegge kunstnerøkonomien, deriblant Kunstnermeldingen som er ventet til sommeren. ​Samtidig viser undersøkelser at kunstnerne jobber stadig mindre med kunst, og at de i stadig større grad – i usikre tider – søker trygge rammer fremfor å ta risiko. ​

Bård Kleppe fra Telemarksforskning la fram «Kunstnerundersøkelsen 2019», som beskriver norske kunstneres arbeidsvilkår og inntektsforhold. Ida Gram fra Proba Samfunnsanalyse la fram «Kvalitativ studie av kunstnernes arbeidssituasjon etter koronapandemien», som blant annet belyser arbeidslivstilknytning under og etter pandemien, forholdet mellom produksjon og formidling, samt motivasjon og syn på eget virke. Begge rapportene er skrevet på oppdrag fra Kulturdirektoratet.

Direktør i Kulturdirektoratet, Kristin Danielsen, innledet konferansen før rapportforfatterne la fram hovedfunnene fra undersøkelsene. Til slutt var det en panelsamtale hvor både kunstnere, politikere, forskere og representanter fra kunstfeltet vil være med.

Problemstillinger som løftes er: Hvor skal kunstneres inntekt komme fra? Risikovilje som kunstner versus forutsigbarhet i arbeidslivet? Kunstnerisk aktivitet versus kommersiell drift? Har vi nok kunstnere i Norge?

Deltagere:

Samsaya Sharma, artist og låtskriver, samt styremedlem i NOPA
Heidi Marie Kriznik, forfatter og leder av Kunstnernettverket som samler 19 landsomfattende organisasjoner
Ruben Steinum, billedkunstner og direktør i Office for Contemporary Art Norway
Bård Kleppe, kulturforsker hos Telemarksforsking og rapportforfatter
Ida Gram, forsker hos Proba samfunnsanalyse og rapportforfatter
Kristin Danielsen, direktør i Kulturdirektoratet
Marcus Zachrisson, avdelingsdirektør for kulturanalyse i Kulturdirektoratet
Haakon Bekeng-Flemmen, ordstyrer og seniorrådgiver i Kulturdirektoratet
Anja Nylund Hagen, seniorrådgiver i Kulturdirektoratet