Kulturdepartementet: Ja, vi vil ha gjennomgang av kulturpolitikken

KRONIKKFORFATTERNE: Kulturrådets leder Tone Hansen (t.v.) og nestleder Anne Oterholm – tidligere leder i Forfatterforeningen – står bak utspillet på Ytring. (Foto: Øystein Thorvaldsen/HOK/Kulturrådet og DnF)…

bard_folke_fredriksen_foto_ilja_c

uten_navnsdfsdfsdfsdf.jpg

KRONIKKFORFATTERNE: Kulturrådets leder Tone Hansen (t.v.) og nestleder Anne Oterholm – tidligere leder i Forfatterforeningen – står bak utspillet på Ytring. (Foto: Øystein Thorvaldsen/HOK/Kulturrådet og DnF)

 

– Det er på høy tid at kulturministeren reiser debatten om en kulturpolitikk for framtida, skriver kulturrådets leder Tone Hansen og nestleder Anne Oterholm i kronikken på nettstedet Ytring. 

  • Les kronikken her: https://www.nrk.no/ytring/gi-oss-en-kulturmelding_-1.13400632

– Vi er helt enige i at det trengs en helhetlig gjennomgang og en debatt om fremtidens nasjonale kulturpolitikk, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet til DnFs nettsted. 

Han sier at departementet er klar over ønsket om en stortingsmelding. Men en egen kulturmelding vil han ikke nødvendigvis love:  

– Hvilken form som er hensiktsmessig for en slik gjennomgang, vil vi måtte komme tilbake til, sier statssekretær Folke Fredriksen.

«Kulturpolitikk har vært, og vil alltid være, svært viktig for utviklingen av kunst og kulturfeltet i Norge,» påpeker Hansen og Oterholm i kronikken, der de også lister opp åtte punkter for en fremtidig kulturmelding.  

55555.jpg

(Faksimile fra NRKs nettsted Ytring)

 

Departementet vil ikke kommentere de åtte punktene som Hansen og Oterholm lister opp i kronikken:

1) En ny kulturmelding må si noe om hvordan kunsten og kulturen gjøres relevant og står i dialog med et aktivt, deltakende publikum. 

2) Kunst og kultur må forankres i den norske utdanningen fra barnehage til universitet. 

3) Gode arbeidsbetingelser for kunstnere over hele landet handler om arbeidsstipender, men også om at det må legges til rette for at kunstneren skal brukes i kommunene og regionene. 

4) En kulturmelding må se på hvordan en styrker og utvikler allerede eksisterende kunst- og kulturfaglige miljøer i byer og i regioner. 

5) Hvordan skal kunst- og kulturliv ta innover seg ulike sider ved økt globalisering og migrasjon og et Norge i endring? 

6) De nasjonale markedene må i likhet med eksporten utvikles og styrkes. 

7) Nye teknologier for produksjon og visning av alle typer kunst og kultur forandrer kunsten, bruken av den og ofte kunstnerens levekår. 

8) Et nasjonalt kunst- og kulturliv er avhengig av institusjoner som kan bringe sterke og viktige opplevelser ut til folk. 

  • Les de åtte punktene i sin helhet, og begrunnelsene, her: https://www.nrk.no/ytring/gi-oss-en-kulturmelding_-1.13400632

«Vi utfordrer kulturpolitikere og andre aktører til å ta stilling til en norsk kunst- og kulturpolitikk for fremtiden,» avslutter de to kronikkforfatterne.