Kulturen kan tape 17 milliarder

Kulturlivet regner med å omsette for 45 prosent mindre i 2021 dersom smitteverntiltakene videreføres, heter det i en ny rapport fra Kulturrådet. Det representerer et tap på 17 milliarder kroner.

– Vi må sikre at Norge har et levende og mangfoldig kulturliv også etter pandemien, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet. – Da må regjeringens støtteordninger fortsette så lenge restriksjonene varer.

Rapporten er gjennomført av Menon Economics og BI:CCI på oppdrag fra Kulturrådet, og baserer seg på en spørreundersøkelse blant mer enn 4000 aktører i norsk kultursektor. I undersøkelsen beskriver aktørene situasjonen i 2020 så langt. I tillegg har de blitt bedt om å anslå hvilke forventninger de har for 2021 dersom smittevernrestriksjonene opprettholdes, der de totalt anslår et omsetningstap på 45% sammenliknet med et normalår.

– I tillegg til de økonomiske konsekvensene risikerer vi en kompetanseflukt fra sektoren, og at nye talenter blir borte fordi det er for stor risiko ved å bli værende i bransjen. Undersøkelsen viser at 18% har endret yrkesstatus og at 17 prosent vurderer å  bytte bransje. Det kan sette norsk kulturliv flere år tilbake i tid, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet.

– Dette rammer de små og mellomstore bedriftene hardest, og vi vet at de færreste i kultursektoren har kapital til å holde på ansatte eller stå uten omsetning over lengre tid. I verste fall sitter vi igjen med noen få store selskaper når pandemien er over. Det vil gå ut over mangfoldet, og i tillegg bety store personlige tap for mange av de rundt 40 000 som er sysselsatte i sektoren i dag, fastslår Danielsen i en pressemelding fra Kulturrådet.

– Det viktigste vi kan gjøre er få opp igjen aktiviteten i norsk kulturliv. Kultursektoren er blant de sektorene som har blitt rammet hardest i korona-krisen, og vi håper det snart blir mulig å vurdere mer målrettede og nyanserte tiltak, sier Danielsen.