Kulturfondet styrkes med 40 millioner

KORONA-TILTAK: Regjeringen fordeler 103 millioner kroner i støttetiltak til kultursektoren. Norsk kulturfond blir styrket med 40 millioner kroner.

I en pressemelding fra Kulturdepartementet heter det:

Kulturfondet løftar fram mange viktige, kunst- og kulturuttrykk over heile landet. – Dette er ikkje tida for å minke bevillingane til det frie kunstfeltet. Vi kan ikkje la pandemien stoppe den fantastiske utviklinga vi har i breidde, mangfald og kvalitet, seier kultur- og likestillingsministeren.

kulturdepartementet
Kriznik og Raja.

DnF-leder Heidi Marie Kriznik minner om at disse midlene ikke nuller ut de ti millionene som er strøket fra neste års budsjett. – Disse er øremerka og skal egentlig brukes i år. Men det er selvfølgelig bra, som krisemidler. Og det vil komme mange til gode nå.
Men det som mangler her, er den langsiktige tenkningen. At 10 millioner er tatt fra fondet i neste års budsjett, gir ikke noe rom for å styrke innkjøpsordningnene. Det gjør det heller ikke mulig å få til en indeksjustering, forfatterhonorarene kan langt fra økes, sier hun. – Men ja, 40 milloner nå er bra. Men jeg savner langsiktigheten, den langsiktige tenkninga.