Kulturministeren: Å arbeide for å gi kunstnerne gode rammevilkår er viktig for meg også

– Kunstnerstipendene er noe av de mest treffsikre og viktigste virkemidlene vi har i kunstnerpolitikken, sier kulturminister Lubna Jaffery til DnFs nettsted.

Tekst: Tom Egeland
Foto: Stortinget

– Nå har jeg akkurat tiltrådt, understreker Jaffery, men vi er i full gang med å se på budsjettet for 2024. Det er selvsagt for tidlig å gi noen konkrete lovnader ennå, men å arbeide for å gi kunstnerne gode rammevilkår er veldig viktig for meg også.

– Gratulerer som ny kultur- og likestillingsminister. Hva kan kulturlivet forvente av deg som ny statsråd?

– Tusen takk for det! Jeg gleder meg stort til å ta fatt på jobben som kultur- og likestillingsminister. Jeg er opptatt av å være statsråd for ALLE – hele porteføljen jeg har ansvar for og for alle i hele Norge. Jeg er opptatt av ytringsfrihet, av tilgang til kunst og kultur for alle og av at alle skal få leve gode og frie liv, for å nevne noe. Og det er jo akkurat slikt man får drive med i denne jobben.

– Hva er ditt forhold til norsk skjønnlitteratur?

– Jeg har alltid vært glad i å lese, jeg følger med og leser så mye jeg får tid til. Som politiker ligger det alltid en bunke med papirer og venter, men jeg synes det er deilig å få et friminutt og dykke ned i en god bok.

– Har du favorittforfattere eller favorittsjangere? Kort sagt: Hva liker du å lese?

– Jeg skal være veldig forsiktig med å peke ut personlige favoritter, men la meg si hvor jeg er akkurat nå: jeg var sent ute, men er akkurat ferdig med Nina Lykkes Full spredning, som jeg likte veldig godt. Og så er den neste som ligger klar på nattbordet Aslak Nore sin Havets kirkegård.

– Din forgjenger gikk langt i å love flere stipendhjemler – plukker du opp hansken?

– Ja, selvsagt gjør jeg det. Kunstnerstipendene er noe av de mest treffsikre og viktigste virkemidlene vi har i kunstnerpolitikken, og så sent som i kunstnermeldingen som nettopp ble lang frem, sier vi jo at vi skal fortsette å styrke ordningene under Statens kunstnerstipend. Nå har jeg akkurat tiltrådt, men vi er i full gang med å se på budsjettet for 2024. Det er selvsagt for tidlig å gi noen konkrete lovnader ennå, men å arbeide for å gi kunstnerne gode rammevilkår er veldig viktig for meg også.

– Innkjøpsordningen er en hjørnestein i litteraturpolitikken – hva tenker du om den?

– Innkjøpsordningene er viktig for norsk litteratur, norske forfattere og utgivere. De er avgjørende for at norsk litteratur blir skapt, utgitt, distribuert og lest. Regjeringen satser stort på litteratur, leselyst og bibliotek. Som et eksempel har vi styrket innkjøpsordningen for sakprosa med 10 millioner kroner

– Bokloven er nettopp vedtatt. Hva blir det neste store i forvaltningen av norsk litteraturpolitikk?

– Det neste store står vi egentlig midt oppe i: bokloven er som du vet nettopp vedtatt på Stortinget, og den trer i kraft ved nyttår. Før den tid skal vi ha på plass forskrifter til loven, og det blir et viktig arbeid som jeg gleder meg til å få mer innsikt i.