Kulturministeren om lyrikk og biblioteker

Kultur- og kirkeminister Thorhild Widvey med statssekretær Knut Olav Åmås og politisk rådgiver Catharina Munthe. (Foto: Wenche Nybo/KUD)   For å bli litt bedre kjent…

thorhild_widvey_foto_kud_wenche_nybo

Kultur- og kirkeminister Thorhild Widvey med statssekretær Knut Olav Åmås og politisk rådgiver Catharina Munthe. (Foto: Wenche Nybo/KUD)

 

For å bli litt bedre kjent med vår nye kulturminister, stilte DnFs nettsted henne noen spørsmål om kultur og litteratur. I denne omgang har vi holdt oss unna temaene boklov (som regjeringen har sagt den vil skrote) og e-bok-moms (som den har lovet å fjerne) – rett og slett fordi den nye statsråden er såpass fersk at vi lar henne få tid på seg til å sette seg grundig inn i disse temaene før vi tar dem opp. Men hva liker hun selv å lese? Har hun noe forhold til litteratur? Og hva med bibliotekene?  

Statsråden innrømmer selv at hun har liten erfaring fra kulturlivet, selv om hun er interessert i feltet. 

– Hva er ditt forhold til bøker og litteratur?

– Jeg har alltid lest mye, og har hele tiden minst en bok på gang. For meg er det å lese en fin avkobling, og den bruker jeg flittig.

– Har du noen forfattere du leser med ekstra glede?

Kolbein Falkeid     

To favoritter: Falkeid og Hauge

– Jeg er spesielt glad i lese biografier, men bruker også mye av min lesetid på romaner jeg kan leve meg inn i. I tillegg er jeg glad i dikt. Særlig Kolbein Falkeid og Olav H. Hauge. Olav H. Hauges dikt ”Det er den draumen eg ber på” er nydelig. Det samme er Falkeids dikt tonesatt av Vamp.

– Hvilken bok var den siste du leste?

– Den siste boka er Cecilie Engers bok ”Mors gaver” der hun på en nydelig måte skildrer hvordan det er å oppleve at en av ens nærmeste blir demens-syk. Det er jo en svært aktuell bok akkurat nå i forbindelse med tv-aksjonen.

– Hva blir de største utfordringene dine i den første tiden som kulturminister?

– Den største utfordringen er å få satt i gang noen av reformene vi gikk til valg på så raskt som mulig. Samtidig er det en kjensgjerning at selv om jeg er svært interessert i kultur, så er det ikke et felt jeg har jobbet innenfor på annen måte enn som bruker og frivillig. Så en av utfordringene er også at jeg må sette meg grundig inn i et mangslungent felt som omfatter alle kulturutrykk, idrett, frivillighet, livssynspolitikk og nå etter regjeringsskiftet også kirke.

– Hvilke kultursaker er viktigst for deg å ta fatt på først?

– Jeg er opptatt av å heve frivillighetsfeltet. Frivilligheten er ikke som den forrige regjeringen omtalte det et supplement til det offentlige. Jeg mener det er helt motsatt. Det frivillige er selve basisen.

– Hva er ditt forhold til biblioteker?

– Bibliotekene er en av de mest brukte og mest inkluderende kulturarenaer vi har. Det er viktig at bibliotekene henger med i tida, og det vil vi legge vekt på i vårt arbeid med bibliotekene framover. I regjeringserklæringen sier vi at vi vil forberede bibliotekene på en digital hverdag, og at utlån fortsatt skal være gratis.

Vi kommer selvsagt tilbake til vår nye kulturminister – ikke minst om temaer som boklov, bransjeavtale, forfatternes kår, e-bok-moms og biblioteker.