Kulturministeren til årets bokmesse i Frankfurt

Margit Walsø, direktør i NORLA, gleder seg til å vise kulturministeren den yrende aktiviteten og mangfoldet på verdens største bokmesse. Som hovedland har man også…

frankfurt-messen

Margit Walsø, direktør i NORLA, gleder seg til å vise kulturministeren den yrende aktiviteten og mangfoldet på verdens største bokmesse. Som hovedland har man også enorme eksponeringsmuligheter, både for landets litteratur og for mange andre kunstformer. Ved årets messe har NORLA følge av representanter for Norsk litteraturfestival (Sigrid Undset-dagene) samt eksportorganisasjonene Norwegian Crafts, Norsk Filminstitutt, Danse- og Teatersentrum i tillegg til Munchmuseet og representanter fra norske forfatter- og oversetterforeninger. Innovasjon Norges Tysklands-ansvarlige deltar også.

Tyskland er en av Norges viktigste partnere i Europa, og gjennomslag i det tyske litterære markedet fører ofte norske forfattere videre ut i verden. Bokmessen i Frankfurt er fremfor alt en global kulturarena. Kulturministeren er opptatt av hvordan kulturnæringenes store internasjonale potensiale utnyttes best mulig når Norge skal være hovedland i 2019.