Kulturministeren vil ha ny utredning om boklov – nå med fokus på e-bokmarkedet

 Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) vil ha en ny utredning – med fokus på e-bokmarkedet – før hun konkluderer om boklov og fastpris.  DnFs…

anniken_huitfeldt Foto-Berit_Roald-Scanpix

 Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) vil ha en ny utredning – med fokus på e-bokmarkedet – før hun konkluderer om boklov og fastpris.

 DnFs leder Sigmund Løvåsen sier han hadde håpet at de to eksisterende utredningene var nok til å fatte en beslutning.

 Hele bokbransjen står bak kravet om at nye utredninger ikke må ta for lang tid.

– Jeg har fått to utredninger, sier Huitfeldt, men ingen av dem speiler det nye e-bokmarkedet.

Derfor ønsker kulturministeren å få utredet hvordan boklov og fastpris vil fungere i e-bokmarkedet. Vel og bra, mener bokbransjen, men lange utsettelser har vi ikke tid til!

– Vi har ikke tilstrekkelig oversikt over dette markedet, sier statsråd Huitfeldt til NTB. Når det blir aktuelt å bestille nye utredninger, vil hun ikke konkretisere. – Det vil jeg komme tilbake til, sier hun.

I en kommentar sier DnFs leder Sigmund Løvåsen at det alltid er positivt med mer kunnskap, både for bransje og myndigheter. – Men vi hadde håpet at de to utredningene vi nå har, var nok til å fatte en beslutning, sier Løvåsen. – Vi ser de litteraturpolitiske virkemidlene som formatuavhengige. Den kulturpolitiske begrunnelsen for bl.a. fastpris endres ikke ved at deler av litteratursalget digitaliseres.

Aschehougs litterære direktør Kari Spjeldnæs sier det er nyttig med utredninger som bringer fram kunnskap og gode analyser. – Jeg har forståelse for at kulturministeren ønsker å vurdere det totale bokmarkedet, sier hun til DnFs nettsted. – Jeg vil tro det er et spørsmål om hvorvidt det norske e-bokmarkedet per i dag kan by på tilstrekkelig dokumentasjon for solid analyse, enn så lenge er det både nytt og lite. Og internasjonale e-bokmarkeder med relevant historikk er så uendelig mye større enn vårt norske. Det viktige nå er at kulturministerens utspill ikke fører til en lang utsettelse som åpner for fripris når dagens unntaksordning utløper.

Tom Harald Jenssen – direktør i Cappelen Damm og ny styreleder i Forleggerforeningen – sier til DnFs nettsted at de selvfølgelig er generelt positive til alt som kan medvirke til best mulig beslutningsgrunnlag for fastsettelse av framtidige rammebetingelser for e-bokutgivelser i Norge og at Forleggerforeningen gjerne medvirker med sine erfaringer i en slik utredning.

– E-bokmarkedet i USA er 5 år gammelt og har gått gjennom faser med så vel fripris som fastpris, sier Jenssen. – Pris fastsatt av forlagene (fastpris) er praktisert bl.a. ved Apples inntreden og den såkalte agentmodellen. Erfaringene er ganske entydige. I et nytt marked vil fripris føre til at aktørene med størst ressurser kaprer markedsandeler ved å prise bøkene under kostpris (tapsprising). På relativt kort tid klarte Amazon nesten å skaffe seg monopol på denne måten. Øvrige aktører har rett og slett ikke råd til å henge med. Fripris fører til midlertidig tapsprising for å oppnå monopol. Apple har praktisert en annen modell hvor forlagene setter pris og Apple tar en prosentuell del av salget (agent modell/fastpris). Dette gir reelle priser som gir rom for at andre aktører også kan etablere seg.

Administrerende direktør Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen sier han håper eventuelt nye utredninger kommer raskt. Overfor Dagbladet påpeker han at de nylig la fram en rapport som nok vil gi svar på en del av spørsmålene. – Jeg vet ikke om statsråden har lest den, sier Einarsson.

Dag H. Nestegard, redaktør i Bok og samfunn, mener hun vurderer en ny utredning for unngå å tape ansikt. – Danmark har hatt fripris i et års tid, og bokhandlerne dør som fluer. De sier opp folk, og flytter til billigere lokaler, sier han til Dagbladet. – Dette er fillibustertaktikk. Kulturministeren gjør seg til latter om hun skal ha enda en ny utredning.

Nestegard synes Huitfeldt overvurderer utbyttet av en eventuell ny utredning. – E-bokmarkedet er mikroskopisk i norsk målestokk nå. Om hun skal vente til e-bokmarkedet virkelig har satt seg, så blir det ikke noe boklov med det første, sier han til Dagbladet.

I dag har bokbransjen unntak fra konkurranseloven som gjør at bøker selges for en fastpris fastsatt av forlagene i utgivelsesåret og fram til 1. mai året etter utgivelse. Dispensasjonen for skjønnlitterære bøker gjelder ut 2014. Kulturdepartementet vurderer nå hva som skal erstatte dagens fastprisordning.