Kulturministerens lærdom som bokredaktør: En tekst kan alltid bli bedre, kortere og tydeligere

Tom Egeland: – Hva liker du selv å lese? Hadia Tajik: – Særlig to typer forfattere: På den ene siden Kjartan Fløgstad og Roy Jacobsen….

Kulturministerens lærdom som bokredaktør

Tom Egeland: – Hva liker du selv å lese?

Hadia Tajik: – Særlig to typer forfattere: På den ene siden Kjartan Fløgstad og Roy Jacobsen. De har gode beskrivelser av det norske, klassereiser og steder i Norge som ligner min egen oppvekst i Bjørheimsbygd. På den annen side folk som Zadie Smith og Salman Rushdie. De skriver om dilemmaer fra en moderne, flerkulturell virkelighet som jeg kjenner meg igjen i. Jan Kjærstad har en skrivestil jeg opplever bygger litt bro mellom dette – det nøkterne "norske" og det sprudlende, spraglete med innskutte bisetninger.

TE: – Hvorfor er litteratur viktig?

HT: – Fordi det kobler oss på. Noen tenker kanskje på lesing som avkobling. Det kan det jo også være. Men i like stor grad kan det være tilkobling – til ens eget følelsesregisger, til historien, til samfunnet, til andre virkeligheter enn ens egen.

TE: – Hvilken bok var den siste du leste som gjorde inntrykk på deg?

HT: – Kanskje Philip Pullmans "The good man Jesus and the scoundrel Christ"? Det er en freidig nyfortelling av historien om Jesus, men nå som historien om to brødre, Jesus og Kristus, en slags Jekyll og Hyde-fortelling innen andre rammer.

TE: – Hva er ditt forhold til norsk litteratur og norske forfatterskap?

HT: – Det har vært en viktig del av mitt liv, hele livet. Det var det skrevne ord som var utgangspunktet for mitt samfunnsengasjement. Noen har jeg allerede nevnt.

TE: – Hva mener du om boklov og fastpris vs. fripris ?

HT: – Jeg vil ha en boklov. Departementet jobber frem et høringsnotat med sikte på å legge frem en proposisjon for Stortinget før sommeren. Det innebærer at fastprissystemet lovfestes, og gir oss en mulighet til å regulere konkurransevilkårene i bransjen, blant annet med tanke på rabatt og avanse. I høringsnotatet vil vi drøfte alle slik problemstillinger, inkludert om en slik lov skal gjelde alle, obligatorisk, og om faglitteratur skal behandles på samme måte som skjønnlitteratur.

TE: – I 2001 var du redaktør for tekstsamlingen "Svart på hvitt" – skrevet av ungdommer med innvandrerbakgrunn. Hvilke erfaringer og lærdommer fikk du om det å skrive, redigere og forbedre en tekst?

HT: – At en tekst alltid kan bli bedre, kortere og tydeligere.