Aktuelt

Kulturrådet avkorter utbetaling til forfattere og forlag

–  Å måtte redusere forventa forfatterbetaling fra innkjøpsordningen med 15% svir i forfatterøkonomien, fastslår DnF-leder Heidi Marie Kriznik. Sammen med Forfatterforbundet og Forleggerforeningen møter hun…

uten_navncc

–  Å måtte redusere forventa forfatterbetaling fra innkjøpsordningen med 15% svir i forfatterøkonomien, fastslår DnF-leder Heidi Marie Kriznik. Sammen med Forfatterforbundet og Forleggerforeningen møter hun Høyres representanter i kulturkomiteen mandag. Agenda: Avkorting i innkjøpsordningen. Der vil  de be om å øremerke en budsjettøkning til Kulturrådet som nuller ut all avkorting. Beregningene til Kulturrådet viser at det trengs 17,3 millioner kroner.

– Avkortningen vil kun gjelde for tredje påmeldingsrunde 2020. Like fullt er vi klar over at dette kommer på et svært lite gunstig tidspunkt, sier Anne Oterholm, rådsmedlem og leder i Kulturrådets faglige utvalg for litteratur.

  • Les bok365s dekning av saken her: https://bok365.no/artikkel/skjaerer-hardt-i-skjonnlitteratur/

DnFs styre behandlet saken i forrige uke, og i sine innspill til Kulturrådet var de klare på at forfatternes utbetalinger ikke måtte røres. Dette ble likevel resultatet.  

– Dette er verdens verste timing, fastslår Heidi Marie Kriznik og viser til koronasituasjonen, forfatternes tapte oppdrag og en kompensasjonsordning som ikke treffer særlig godt for forfattere med en sammensatt og svingende økonomi. 

I dag er forfatterutbetalingene ved påmeldt bok til innkjøpsordningen 87.000 for en prosabok og 78.000 for en lyrikkutgivelse. Femten prosent avkorting, som nå er vedtatt, betyr 13.000 kroner mindre for en romanforfatter og 11700 mindre for en lyrikkutgivelse. For de som fra før har lite, er hver tusenlapp veldig mye.  Og det rammer mange. Påmeldingsrunde 3 i september som dette vil gjelde, er den påmeldingen der alle høstbøkene kommer, altså er det flest i denne runden.

– For andre kan dette være småpenger, men ikke i en allerede hardt presset forfatterøkonomi, sier Kriznik.

Bok365 forklarer det som skjer slik: 

Årsaken til de harde tidene, er ikke corona eller nedgangskonjunktur, men at det ble gjort om på kriteriene for å melde opp bøker. Flere slapp å betale påmeldingsavgift i kategori 2 og det medførte en stor økning i antall påmeldte bøker, spesielt fra småforlag og selvpublisister. Problemet var synlig også tidligere i år. På forrige møte ble utbetalingen til forlag ble forkortet med 15 prosent. Nå er det ny runde med avkorting, også til forfatterne.

– Dette er utrolig dårlig timing. Vi har bedt om at forfatter-utbetalingene ikke røres. Forfattersentrum meldte så sent som forrige uke at det er 60 prosent nedgang i utbetalinger til forfattere. Tredje runde gjelder høsten, når det er flest påmeldinger, sier Kriznik.

Også forleggerne reagerer. Til bok365 sier Edmund Austigard, leder i Forleggerforeningen: 

– Vi meiner det er feil å strupe innkjøpsordninga. Situasjonen vi står i denne våren slår ulikt ut for medlemmene av foreininga, men på overordna plan greier bransjen seg. Men det seier seg sjølv at ei struping av innkjøpsordninga vil føre til dårlegare tilbod til lesarane. Forfattarar og forlag vil måtte risikovurdere på ein heilt annan måte. Dette igjen vil også ramme det store apparatet av frilans arbeidarar, høgkvalifiserte fagarbeidarar på felt som språk, litterære konsulentar, designarar, illustartørar, fotografar, videoprodusentar og alle som er engasjerte i ei bokutgiving.