Kulturrådet kan utbetale 1,4 mrd. i korona-kompensasjon til kultursektoren

For å unngå å måtte avkorte kompensasjonen til søkerne for perioden 1. mai–31. august, la regjeringen inn ekstra midler i kompensasjonsordningen. Det innebar samtidig at…

abid_raja_foto_ilja_c

For å unngå å måtte avkorte kompensasjonen til søkerne for perioden 1. mai–31. august, la regjeringen inn ekstra midler i kompensasjonsordningen. Det innebar samtidig at ordningen måtte til ESA for ny godkjenning. Rammen for perioden var opprinnelig på 950 millioner kroner, men ble økt med 392 millioner kroner for å dekke inn merbehovet. Dette kommer i tillegg til de 300 millioner kronene for perioden mars-april.

– Men nå må avlysninger være en siste utvei, jeg vil nemlig mye heller at kultursektoren gjennomfører arrangementer enn å avlyse. Samtidig er det slik at noen arrangører er nødt til å avlyse på grunn av gjeldende smittevern. Da er jeg glad for at vi har en kompensasjonsordning som en nødløsning som kommer kulturlivet til gode i tilfeller hvor det ikke er mulig å gjennomføre, sier kultur- og likestillingsministeren.

Sektoren har over tid kunnet tilpasse seg nye rammevilkår og utvikle nye konsepter, slik at både Stortinget og regjeringen mener det er hensiktsmessig å gradvis fase ut kompensasjonsordningen.

– Jeg har lagt en halv milliard kroner i stimuleringsordningen ut året, og bare 200 millioner kroner i kompensasjonsordningen. Jeg vil ha julekonserter, danseforestillinger og alle mulige slags kulturtilbud til et bredt publikum over hele landet, og håper og tror at vi vil få mange arrangementer framover, avslutter kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.