Kulturrådet med ordning for kunst- og kulturprosjekter som tilpasses korona-pandemien

– Vi ser hvordan kulturlivet tilpasser seg og finner nye måter å formidle og kommunisere med publikum på, sier rådsleder Lars Petter Hagen. – Nå…

kulturradet

– Vi ser hvordan kulturlivet tilpasser seg og finner nye måter å formidle og kommunisere med publikum på, sier rådsleder Lars Petter Hagen. – Nå etablerer rådet en egen, tverrgående tilskuddsordning for å stimulere til nye måter å produsere og formidle kunst og kultur på i den pågående krisen.

Ordningen skal bidra til produksjon og formidling innenfor og på tvers av områdene visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern og tidsskrift og kritikk, og vil rette seg mot både kunstnere, kunstnergrupper, arrangører og formidlingsarenaer.

Les mer hos Kulturrådet: https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/kulturfondet-korona