Kulturrådet: Søk om kunstner-stipend i dag før kl. 13

29. mai kunngjorde kulturminister Abid Raja at regjeringen setter av 100 millioner kroner til kunstnerstipender. 70 av dem skal gå gjennom Kulturrådet, mens 30 millioner…

penger_b

29. mai kunngjorde kulturminister Abid Raja at regjeringen setter av 100 millioner kroner til kunstnerstipender. 70 av dem skal gå gjennom Kulturrådet, mens 30 millioner forvaltes av Fond for utøvende kunstnere. Nå er Kulturrådet klare for å ta imot søknader.

Se utlysningen her: https://www.kulturradet.no/sks/vis-artikkel/-/sok-om-kunstnerstipend-innen-5-august  
Søk her: https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/statenskunstnerstipend-midlertidig-stipend-covid-19

Stipendordningen skal bidra til at flere kunstnere klarer seg økonomisk gjennom koronakrisen. Forfattere, oversettere, billedkunstnere, scenekunstnere, musikere og arkitekter er blant gruppene som kan søke. Det ekstraordinære stipendet er på 100 000 kroner, og søknadsfristen er 5. august.

– Vi vet at mange kunstnere har blitt kastet inn i en vanskelig økonomisk situasjon, med mange avlyste oppdrag. Dette stipendet vil bety mye for mange, sier Trude Gomnæs Ugelstad, utvalgsleder for Statens Kunstnerstipend.

– Utvalget har samarbeidet med kunstnerorganisasjonene for å få utlyst midlene så raskt som mulig. Det er mange som har jobbet hardt for å kunne få på plass dette og kunne gi et tilskudd til kunstnere i en krevende situasjon. Vi setter stor pris på viljen til å finne gode løsninger og alle gode innspill vi har fått i prosessen, sier Trude Gomnæs Ugelstad.

Stipendordningen skal bidra til å opprettholde produksjonen av kunst av høy kvalitet gjennom en utfordrende tid for kultursektoren. Det blir opprettet stipendkomitéer som skal vurdere alle søknadene som kommer inn til hver kunstnergruppe. Det er kunstnerisk aktivitet og kvalitet som legges til grunn for innstillingene til hvem som vil motta stipendet. 

Utvalget vil fatte vedtakene om hvem som mottar stipend i uke 42.

Kontaktpersoner og support

Ta kontakt med saksbehandler for stipendordningen på SKScovid19@kulturradet.no dersom du har faglige spørsmål. Spørsmål om det elektroniske søknadssystemet og om hvordan du sender inn søknaden din, kan du sende på e-post til support@kulturradet.no. Se brukerstøtte for mer kontaktinformasjon.  

Søknadsskjema i Altinn

Kulturrådet bruker søknadsskjemaer i Altinn. Ha elektronisk ID klar og beregn god tid til å fylle ut skjemaet.

 Formålet med stipendet er å holde oppe kontinuitet i kunstnerisk produksjon, sikre sysselsetting og bidra til etterspørsel av kunsten under koronasituasjonen.