Kulturrådet søker forfattere til samarbeid med ungdom

Kulturrådet ønsker å stimulere til utvikling av nye metoder for samhandling og samarbeid mellom profesjonelle forfattere/illustratører og barn og unge. Den nye piloten «Litteraturskaping med…

kulturraadet_hvit_stor

Kulturrådet ønsker å stimulere til utvikling av nye metoder for samhandling og samarbeid mellom profesjonelle forfattere/illustratører og barn og unge. Den nye piloten «Litteraturskaping med barn og unge» er en tidsavgrenset forsøksordning rettet mot forfattere og illustratører som ønsker å utforske nye metoder for samarbeid om skaping med barn og ungdom.

Det er til sammen kun fire søknadsfrister på denne ordningen, nå gjenstår tre: 5. juni 2018, 4. desember 2018 og 1. juni 2019. Fristene i juni gjelder prosjekter som involverer ungdom, mens desemberfristen gjelder prosjekter med barn fra 0-12 år.

Ulike måter å samarbeide på

Samarbeidet mellom de profesjonelle kunstnerne og barn eller ungdom kan foregå på ulike måter og i ulike deler av skriveprosessen. Det kan skapes lyrikk, romaner, illustrasjoner, sakprosa eller annet.

Forfatter Lene Ask fikk støtte til sitt prosjekt i forrige runde. Hun skal samarbeide med barn i tredje klasse på barneskolen om et skriveprosjekt der forsøket er at barna skal være premissleverandører av innhold og språk. Resultatet av skriveprosjektet skal i etterkant illustreres av tre profesjonelle illustratører.

Når neste søknadsfrist skal involvere ungdommer i skriveprosesser og litteraturskaping åpnes det for helt andre metoder og tematikker. Faglig utvalg for litteratur håper på søknader som utfordrer tradisjonell verkstedsmetodikk og utforsker hvordan profesjonelle forfattere/illustratører og ungdom virkelig kan inngå i likeverdige samarbeid som kan bringe litteraturen videre.

 – Ungdom har et blikk på verden og en annen erfaring enn voksne som som regel skriver litteraturen. Det er derfor spennende å se hva som skjer når ungdom trekkes inn i skriveprosessen eller i det rommet hvor litteraturen skapes, sier leder for Faglig utvalg for litteratur og rådets nestleder Anne Oterholm.

Ungdommer skal vurdere 

Søknadene som sendes inn til fristen 5. juni vil vurderes av en klasse på 1.trinn på Skeisvang videregående skole i Haugesund. Ungdommene er oppnevnt som vurderingsutvalg av rådet, og skal innstille til Faglig utvalg for litteratur, som fatter endelig vedtak om tildeling. Søkerne må legge en kort videofil som presenterer søknadsprosjektet for disse ungdommene ved søknaden.

Også første søknadsrunde på forsøksordningen hadde en skoleklasse som vurderingsjury, og Kulturrådet har svært positive erfaringer med jobben elevene ved Ekeberg skole gjorde.