Kulturrådet: Vil fortsette dialogen om innkjøp av ebøker

Konklusjonen fremkommer i et notat fra Kulturrådet, som er skrevet som svar på en rapport fra Nasjonalbiblioteket om forslag til endringer i innkjøp av e-bøker….

anne_oterholm_stort

Konklusjonen fremkommer i et notat fra Kulturrådet, som er skrevet som svar på en rapport fra Nasjonalbiblioteket om forslag til endringer i innkjøp av e-bøker.

Formålet med innkjøpsordningene for litteratur er at det blir skrevet, utgitt, spredt og lest ny norsk og oversatt litteratur i alle sjangre. Gjennom innkjøp ønsker man både å bidra til en bedring av forfatternes økonomi, styrking av redaksjonelle miljøer og bred tilgang til litteratur gjennom norske folkebibliotek. Innkjøpsordningene skal bidra til at det satses på utgivelsesbredde og langsiktig utvikling av forfatterskap.

Gjennom innkjøpsordningene kjøper Kulturrådet inn nye titler til bibliotekene både som e-bøker og trykte bøker.  I retningslinjene for innkjøpsordningene vektlegges det at titler som kjøpes inn, skal være tilgjengelige i norske folkebibliotek i minst fem år. Femårsregelen er blant annet innført for å motvirke bokbransjens tendens til å se på litteratur som ferskvare, og for å forplikte bibliotekene til å ha tilgjengelig norsk samtidslitteratur i en minimumsperiode.

I sin anbefalte modell går Nasjonalbiblioteket inn for at lisensperioden reduseres fra fem til to år for e-bøker kjøpt inn gjennom innkjøpsordningene. Etter to år bør disse, i følge Nasjonalbiblioteket, heller være tilgjengelige gjennom en såkalt klikkmodell, som gjør at bibliotekene må betale per utlån.

– Kulturrådet er bekymret for at man ved å endre varigheten av lisensene fra fem til to år vil miste litterær bredde. Innkjøpsordningene er et virkemiddel som nettopp skal demme opp for en slik mulig utvikling. Videre er det også et poeng at litteraturen kjøpes inn og støttes på tittelnivå. For oss er det vesentlig å behandle digitalt og trykt format på samme måte», sier Anne Oterholm.

Rådet går derfor ikke inn for å endre innkjøpsordningene, slik Nasjonalbiblioteket anbefaler. Samtidig understreker Oterholm at Kulturrådet ønsker å bidra videre i arbeidet med å finne en god modell som fungerer for alle parter.

Konklusjonen er basert på en bred prosess med mange møter med relevante parter fra både forfatter-, forlags- og biblioteksiden, og grundige diskusjoner både i Faglig utvalg for litteratur og Kulturrådet.