Aktuelt

Kulturrådskroner til Norsk Riksmålsordbok

Under rådsmøte på Militærhospiralet har Norsk Kulturråd fordelt 60 millioner kroner til norsk kultur. Av tildelinger til litterære formål, var Det Norske Akademi for Sprog…

footer_logo

Under rådsmøte på Militærhospiralet har Norsk Kulturråd fordelt 60 millioner kroner til norsk kultur. Av tildelinger til litterære formål, var Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur den store vinneren i denne omgangen. Akademiet, hvor forfattere som Helene Uri er utvalgsmedlemmer, fikk i denne runden blant annet 700 000 kroner for å modernisere, forbedre og utvide Norsk Riksmålsordbok (fire bind + 2 tilleggsbind), som utkom i 1937-1957 og 1995. Summen kan virke stor, men er fordelt over tre år, til og med 2013.
Audiatur – Festival for ny poesi fikk i denne runden 100 000 kroner, noe som sikrer at man også i år får en rendyrket poesifestival i Bergen, og forhåpentligvis en festivalkatalog tjukkere enn boka Heimdal. California (John Erik Riley (2011)). Av de mer kuriøse litteraturtildelinger kan vi nevne støtten til Kvam Mållags "Litteraturlarm 2011", og til Sturnus Forlag for å gi ut boka "BØMLO øya – havet – året – vêret". Poesi og jazz-prosjektet NorCD har fått støtte til arrangementer ved Litteraturhuset i året som kommer. Det er ellers gitt 13, 7 millioner kroner til 33 kunstnere/kompanier innen teater.