Kultursektoren er fortsatt i krise!

I brevet fra Kunstnernettverket til Stortinget heter det at «ordningen med stønad til selvstendig næringsdrivende foreslås avviklet til tross for at bare 1,2 av rammen…

uten_navn

I brevet fra Kunstnernettverket til Stortinget heter det at «ordningen med stønad til selvstendig næringsdrivende foreslås avviklet til tross for at bare 1,2 av rammen på 3,6 mrd.kr er brukt. Dette vil ramme svært mange aktører i kunst- og kultursektoren, og vil være en stor trussel mot et fortsatt levedyktig kulturliv.» 

Brevet finner du i sin helhet her (PDF): innspill_prop_142_s.pdf