– Kulturtankens mandat bør formidles bedre!

Kulturtanken er Kulturdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. Fra 2016 fikk Kulturtanken det nasjonale ansvaret for Den kulturelle…

den_kulturelle_skolesekken

Kulturtanken er Kulturdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. Fra 2016 fikk Kulturtanken det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken. Og som det står beskrevet på siden til Kulturtanken: Den kulturelle skolesekken er kjernen i regjeringens politikk.

Men hva holder egentlig Kulturtanken på med?

Som Forfatterforeningen skreiv i vårt høringssvar til BARNE- OG UNGDOMSKULTURMELDING tidligere i år:

Kulturtankens mandat bør tydeliggjøres og formidles langt bedre enn i dag.

Den kulturelle skolesekken er helt avgjørende for at  alle landets skolebarn kan få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag. DKS er avgjørende for at barn og unge skal få oppleve kunst av høy kvalitet og for at det nødvendige møtet med kunst på kunstens premisser i skolen skal finne sted.  DKS bidrar også til at barn og unge kan bli aktive på fremtidens kunst- og kulturarenaer.

Les intervju med  Håkon Skoge, som oppfordrer politikerne til å være modige og legge ned Kulturtanken https://musikkultur.no/nyheter/hakon-skoge-legg-ned-kulturtanken-og-etabler-dks-norge-spisskompetansen-er-i-forstelinja-6.54.656798.990e13a23e

Og les kronikken til  Bernhard Ellefsen i Morgenbladet den 29. november: «Staten har fylt den kulturelle skolesekken med gråstein» https://morgenbladet.no/kultur/2019/11/staten-har-fylt-den-kulturelle-skolesekken-med-grastein-kulturtanken-ma-legges-ned