Kulturutredningen 2014: Folkebibliotekene blant kulturpolitikkens tapere

 Kommunene er en større bidragsyter til kulturen enn staten, viser beregninger fra Telemarkforskning. Bibliotekene kommer dårlig ut. Enger mener at "den kulturelle grunnmuren" – som…

kulturutredningen_2014

 Kommunene er en større bidragsyter til kulturen enn staten, viser beregninger fra Telemarkforskning. Bibliotekene kommer dårlig ut.

Enger mener at "den kulturelle grunnmuren" – som bibliotek, kulturskoler, museer, kor, korps og frivillige aktiviteter – er blitt tilsidesatt. Idrett, musikk og såkalt begivenhetskultur er vinnerne.

 – Jeg er glad for at hovedbildet er at vi her i mål eller nær mål for de fleste kulturløftene vi har gitt, sier kulturminister Hadia Tajik. – Vi har selv bedt om denne kritiske gjennomgangen for å ha et godt grunnlag for arbeidet med det neste store Kulturløftet. Denne uken starter vi arbeidet med oppstartskonferanse i Oslo, og de neste ukene og månedene skal vi dra til alle landets fylker for å få innspill fra alle deler av kulturlivet.

 De rødgrønne har økt bevilgningene til kulturfeltet med 5 milliarder kroner, til nesten 10 milliarder, viser utredningen. 

  • Her er dokumentet i PDF-format: 
http://www.regjeringen.no/pages/38245616/PDFS/NOU201320130004000DDDPDFS.pdf
  • Les utredningen i sin helhet her: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2013/nou-2013-4.html?id=715404

  • Les noen av punktene som spesielt tar for seg litteratur og diktning her: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2013/nou-2013-4/12/7.html?id=715515

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2013/nou-2013-4/4/8.html?id=715424