Kunst- og kulturstipend for 2024

For 2024 skal det deles ut 4,4 millioner kroner i kunstnerstipend fra Oslo kommune. Du kan nå søke på en av seks stipendkategorier.

Fristen er 15. september.

Informasjon om de ulike stipendordningene:

Diversestipend 

Diversestipendet kan brukes til videreutvikling av eget kunstnerisk virke, konkrete prosjekter, materialer, reise- og studier m.m.

https://www.oslo.kommune.no/diversestipend

Etableringsstipend 

Etableringsstipendet skal bidra til at yngre kunstnere mellom 18-35 år i etableringsfasen kan etablere seg i Oslo. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante.

https://www.oslo.kommune.no/ etableringsstipend/ 

Stipend til internasjonal kunstnerutveksling 

Stipendet gis til utenlandsopphold for oslokunstnere og opphold i Oslo for kunstnere basert i utlandet.

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/internasjonalt-stipend/

Kulturprofilstipend 

Stipendet gis til nyskapende scenekunst rettet mot barn og unge.

https://www.oslo.kommune.no/kulturprofilstipend/

Talentstipend 

Talentstipendet gis til kunstnertalenter i alderen 18 til 26 år. 

https://www.oslo.kommune.no/talentstipend/

Munch- og Vigelandstipend 

Til forskning og formidling knyttet til Munch, Vigeland eller Oslo kommunes øvrige kunstsamlinger. 

https://www.oslo.kommune.no/munch-og-vigelandstipend/