Aktuelt

Kunstnarstipend i Møre og Romsdal

Søknadsfrist er 15.09.12. Det er femte gong stipenda vert delt ut, og den samla ramma for stipendordninga er på 300 000,-. Det overordna målet for…

Søknadsfrist er 15.09.12. Det er femte gong stipenda vert delt ut, og den samla ramma for stipendordninga er på 300 000,-. Det overordna målet for ordninga er å bidra til å fremje profesjonell kunstfagleg aktivitet av høg kvalitet hjå kunstnarar som bur og arbeider i fylket. Gå hit for meir informasjon.