Kunstnerbolig på Frysja

Leiligheten er forbeholdt kunstnere. Styret i borettslag har nylig utarbeidet nye bestemmelser om hvem som kan bli andelseier. Disse er: Personer som er yrkesaktive kunstnere…

06_937514027

Leiligheten er forbeholdt kunstnere. Styret i borettslag har nylig utarbeidet nye bestemmelser om hvem som kan bli andelseier. Disse er: Personer som er yrkesaktive kunstnere og som er medlem av en kunstnerorganisasjon som har fagutdannelse og/eller profesjonalitet som opptakskriterium.

Interessert? Leiligheten ligger ute på finn.no med kode: 40551206. Visning: Kjelsåsveien 143 c, kl 17-18, torsdag 25.april.