Kunstnere som har mistet inntekt får dekket 80 prosent

Kompensasjonen er begrenset oppad til 6G (ca. 600.000 kroner) og gis fra dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall, melder Aftenposten.  Les saken i sin helhet her:…

torbjorn_roe_isaksen

Kompensasjonen er begrenset oppad til 6G (ca. 600.000 kroner) og gis fra dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall, melder Aftenposten. 

  • Les saken i sin helhet her: https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/e8LzBa/haandverkere-kunstnere-og-andre-frilansere-som-har-mistet-inntektsgrunnlaget-faar-dekket-80-prosent 

– Denne ordningen omfatter «hvem som helst», altså selvstendig næringsdrivende kunstnere, tannleger, håndverkere som ikke er vanlig ansatte, men driver for seg selv, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (h) til Aftenposten. – Dette er en stor og variert gruppe, fra kunstnere til konsulenter, som ikke har de samme rettighetene i Nav som vanlige arbeidstagere. Derfor lager vi en egen ordning for dem, sier Røe Isaksen.

Han sier reglene for ordningen vil komme neste uke, og at det er svært viktig at selvstendige og frilansere får klarhet i hvilke regler som gjelder så raskt som mulig. Dette haster for veldig mange mennesker.

– Den tekniske løsningen vil ikke være oppe før i månedsskriftet april-mai, men vi lager ordningen slik at kompensasjonen skal dekke deler av inntektstapet fra koronakrisen slo inn for fullt. I praksis fra 12. mars.

Ordningen som Stortinget har vedtatt, har 17 «ventedager» først, og de fleste vil derfor få utbetalinger med utgangspunkt i 30. mars.