Kunstnerjubel for ny åndsverklov

Hvis § 71 var blitt vedtatt, ville opphavsretten til et verk blitt overdratt til arbeidsgiver dersom kunstneren er i et ansettelsesforhold. Heldigvis vendte stortingsflertallet tommelen…

xxxx

Hvis § 71 var blitt vedtatt, ville opphavsretten til et verk blitt overdratt til arbeidsgiver dersom kunstneren er i et ansettelsesforhold.

Heldigvis vendte stortingsflertallet tommelen ned.

DnF-leder Heidi Marie Kriznik er lettet: 

– Jeg opplever at de har lyttet til kunstnerne når de fjerner paragraf 71, som det har vært veldig motstand mot. Men vi må følge nøye med på paragrafer og bestemmelser som skal utredes videre. Vi må fortsatt være tett på, sier Kriznik til NRK.

– Men du applauderte?

– Ja, jeg gjør jo det, for jeg ser at de har strukket seg og kommet oss i møte, sier hun til NRK. 

I tillegg fikk kunstnerne fått gjennomslag for at vederlag for strømming i klasserom ikke fjernes, men skal utredes videre av regjeringen. 

Kunstnerne fikk ikke gjennomslag for at en kunstner skal kunne kreve vederlag også i etterkant av avtaletidspunktet.  

Komiteleder Geir Jørgen Bekkevold (KrF) sier til NRK at de forhåpentligvis har fått på plass en god og balansert åndsverklov som vi kan leve med i lang tid fremover.

– Alt i alt har komiteen jobbet veldig godt sammen, og det har vært stor vilje til å komme til enighet, sier han til NRK.

Ny åndsverklov skal formelt vedtas i Stortinget 15. mai.

 

dsdsds.jpg