Kunstnerne møtte Kulturdepartementet om ny åndsverklov

STORTINGET VRAKER § 71: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/stortinget-vraker-ss-71#.WRoJ_2iLSUk Formålet med møtet var å spørre KUD om hvorfor høringsutkastet, som ble oppfattet som kunstnervennlig og i tråd med intensjonen…

222
  • STORTINGET VRAKER § 71: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/stortinget-vraker-ss-71#.WRoJ_2iLSUk

Formålet med møtet var å spørre KUD om hvorfor høringsutkastet, som ble oppfattet som kunstnervennlig og i tråd med intensjonen om å legge til rette for at kunstnere skal kunne få inntekter av sitt virke, ikke ble fulgt opp i regjeringens lovproposisjon. 
 
Dernest ønsket Kunstnernettverket å understreke et par andre bestemmelser som de ønsker enten fjernet eller endret. 

  •  Formålsbestemmelsen er endret fra høringsutkastet: I lovproposisjonen er investeringsinteresser nevnt blant de interesser loven skal ivareta. Kunstnerorganisasjonene vil ha hensynet til investorene ut fra formålsbestemmelsen i vår viktigste kunst- og kulturlov.
  •  Bestemmelsen om fri bruk i undervisning er foreslått utvidet. Dette er kunstnerorganisasjonene imot.
  • Bestemmelsen om rimelig vederlag kan forstås dithen at rimelighetsvurderingen skal finne sted på tidspunktet for avtaleinngåelsen, kanskje lenge før inntekter materialiserer seg. Kunstnerorganisasjonene ønsker at rimelighetsvurderingen må følge de inntekter som måtte komme for avtalt bruk.
  • Bestemmelsen om kreditering av opphaver er for upresis og for enkel å komme rundt da den viser til «god skikk», noe som er mangelvare på mange bruksområder. Kunstnerorganisasjonene mener den bør formuleres slik at det skal krediteres. Punktum.
  • Bestemmelsen om særlig bevisbyrderegel for avtaler om opphavsrett er tatt ut i lovproposisjonen, selv om den var foreslått i høringsutkastet. Kunstnerorganisasjonene ønsker den tilbake i loven.