Kunstnerøkonomireform

I forslaget heter det: «Forslagsstillerne peker på at Venstre, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet ønsker en kunstnerøkonomireform, der man over år trapper opp bevilgningene til de…

33333

I forslaget heter det: «Forslagsstillerne peker på at Venstre, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet ønsker en kunstnerøkonomireform, der man over år trapper opp bevilgningene til de eksiterende stipendordningene, samt innføre nye grep som kan styrke kunstneres evne til å leve av egen kunst.»

Kunstnernettverket og mange enkeltorganisasjoner har jobbet for en slik reform for kunstnerstipendene. I statsbudsjettet for 2016 fikk Venstre og Krf gjennomslag for første trinn i en slik opptrappingsplan.

De tre stortingsrepresentantene foreslår også en assistentordning for kunstnere innenfor det visuelle kunstfeltet. 

«Gode rammevilkår for, og offentlig støtte til, kunst og kultur er en viktig investering i ny og annerledes tenkning som utvikler og beriker samfunnet vårt», heter det i forslaget.