Kunstnerstipend med opphold i Skien

Kulturkontoret i kunstnerbyen Skien utlyser flere stipender.

Søknadsfristen til kunstnerstipendene er 31. august 2021
 
Kunstnerstipend med opphold i Skien 2022

Kunstnerstipendet består av opphold i Skien med vederlagsfri bolig, samt egnet verksted/atelier og et stipend på NOK 170.000,-. Av disse tildeles NOK 140.000,- stipendiaten, mens NOK 30.000 øremerkes til prosjektmidler knyttet til formidling i forbindelse med stipendiatens opphold i Skien. Oppholdet i Skien skal vare i minimum 10 og maksimum 12 måneder. Stipendiaten forplikter seg til å gjøre nytte av bolig og atelier i perioden som stipendet gjelder.

Årlig søknadsfrist 31. august. 
Mer info og søknadsskjema: http://www.skien.kommune.no/kunstnerbyen


Tidligere tildelinger:

2021: Vicente Mollestad (NO/BO) – billedkunstner

2020: Sidsel Bonde (DK) – billedkunstnerg

2019: Franz Petter Schmidt – kunsthåndverker
2018: Lerin/Hystad (SE/NO)

2017: Cecilia Hultman (SE) – billedkunstner

2016: Victoria Durnak – forfatter/billedkunstner

2015: Anna Ihle – billedkunstner

2014: Malmfrid Hovsveen Hallum – dramatiker

2013: Mette Karlsvik – forfatter
2011/12: Josefine Lyche og Henrik Pask – billedkunstnere 
2010/11: Shwan dler Qaradaki – billedkunstner
2009/10: Kate Pendry – dramatiker
2008/09: Samuel Olou – billedkunstner
2007/08: Walid al-Kubaisi – forfatter
2006/07: Jan Christensen – billedkunstner

Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere 2021

Skien kommune utlyser årlig 2 arbeidsstipend á kr. 30.000,- for profesjonelle kunstnere. Arbeidsstipendene kan søkes av profesjonelle kunstnere (skapende og utøvende) hvor kunstner og/eller prosjekt har tilhørighet til Skien. For at en kunstner uten tilhørighet til Skien skal kunne søke arbeidsstipendene, må prosjektet gjennomføres og formidles i Skien innenfor en gitt tidsramme. 

Årlig søknadsfrist 31. august. 
Mer info og søknadsskjema: http://www.skien.kommune.no/kunstnerbyen

Tidligere tildelinger:

2020: Stine Gonsholt – billedkunstner og Nina Ossavy – dramatiker

2019: Birgit Djupedal – komposisjon, musikk og Ørjan Amundsen – billedkunst

2018: Charlott M. Utzig – scenekunst og Fredrik Berberg – billedkunst
2017: Eduardo Balanza (ES) – billedkunstner og Ingvild Hogstad – dramatiker/scenekunstner

2016: Hedda Hørran – billedkunstner og Thomas Johanson – komponist/musiker

2015: Verena Winkelmann – billedkunstner og Ida Haugen – koreograf/danser

2014: Aina Villanger – forfatter og Maria Ferguson Rønningen – koreograf/danser
2013: Terje Evensen – musiker/komponist og Anders Høgli – scenekunstner
2012: Stian Johansen – forfatter og Anders Holen – billedkunstner
2011: Anne Gravir Klykken – musiker og David Augusto Rios Alomia – billedkunstner
2010: Aleksi Wildhagen – billedkunstner & Anders Lunde – forfatter
2009: Gjerpen teaterforening (Even Bolstad og Carl Henrik Ekblom) og André Kassen & Sondre Stordalen
2008: Ann Mari Aamot – billedkunstner & Aldebaran – teatergruppe
2007: Tuva Gonsholt – kunsthåndverker & Pål Gusdal Jomås – billedkunstner
2006: Gyrid Axe Øvsteng – dramatiker