Kunstnerstipendene: Skei Grande vil utrede saken grundigere

Det er Dagbladet som bringer nyheten.  Les saken i sin helhet her: https://www.dagbladet.no/kultur/skei-grande-setter-pa-bremsen-etter-stipendbraket—na-har-vi-nytt-hap/69380490 – Det som er mitt utgangspunkt er at jeg er enig med…

trine_skei_grande_og_venstrelogo
Det er Dagbladet som bringer nyheten. 
  • Les saken i sin helhet her: https://www.dagbladet.no/kultur/skei-grande-setter-pa-bremsen-etter-stipendbraket—na-har-vi-nytt-hap/69380490
– Det som er mitt utgangspunkt er at jeg er enig med Linda om noen av utfordringene knyttet til systemet vi har hatt, og så må jeg få litt mer tid til å konkludere om hva som er den beste løsningen fremover, sier Grande til Dagbladet.
 
I en kommentar sier DnF-leder Heidi Marie Kriznik at hun setter stor pris på at Trine Skei Grande tar en  ny runde og en grundigere gjennomgang av hva det faktisk betyr å ta retten til å oppnevne til stipendkomiteer fra kunstnerne, de som kjenner feltet best. – For dette er en viktig prinsipiell sak, sier Kriznik. – Venstre, og Kristelig folkeparti, uttalte seg jo også kritisk, i merknad til statsbudsjettet. Så det er bra at merknaden fra Venstre i Stortingets familie- og kulturkomité følges opp. Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet gikk jo dessuten imot endring av oppnevningsretten. Så det er mange som støtter kunstnerne i denne saken. Det at kulturminister Trine Skei Grande nå stiller disse endringene i bero for en grundigere gjennomgang, vitner om en kulturminister som ønsker å ta kunstnerne på alvor. Det er vi veldig glad for. Og vi ser fram til et konstruktivt og godt samarbeid, sier Kriznik.