Kunstnerundersøkelse åpen ut august

Telemarksforskning skriver, i en e-post som går til kunstnerne:  Undersøkelsen om kunstnernes inntekter vil være åpen fram til 31. august. Etter dette stenges undersøkelsen for besvarelser. Vi…

Telemarksforskning skriver, i en e-post som går til kunstnerne: 

Undersøkelsen om kunstnernes inntekter vil være åpen fram til 31. august. Etter dette stenges undersøkelsen for besvarelser. Vi håper du tar deg tid til å besvare denne.

Dersom noen tidligere har bedt om å avstå fra undersøkelsen, men likevel får denne påminnelsen, beklager vi dette.

Hvis du har spørsmål til undersøkelsen, eller ønsker hjelp til utfyllingen av spørsmålene, se mer informasjon nedenfor, eller ta kontakt med oss:

Ofte stilte spørsmål:

Jeg er ikke kunstner, skal jeg da besvare undersøkelsen?

Svar: Vi har plukket ut alle som er medlem av en kunstnerorganisasjon og som dermed kulturpolitisk defineres som kunstnere. Personer som ikke er aktive blir sortert ut i undersøkelsen. Samtidig er det viktig å få kartlagt disse også. Vi setter derfor pris på om du svarer.

Jeg finner ikke pedagog i oversikten over kunstnerisk virke?

Svar: I første spørsmål er vi interessert i hvilken type kunstform man arbeider innenfor. Pedagogisk eller tilsvarende virksomhet er definert som «kunstnerisk tilknyttet arbeid». Dette får man spørsmål om senere i undersøkelsen.

Jeg vet ikke hvor mange timer jeg jobber i året.

Det er ofte vanskelig å anslå dette korrekt. Likevel er vi avhengig å vite om en kunstner jobber noen få ukeverk, eller et fullt årsverk med kunst. Vi ber dere derfor anslå etter beste evne.

Jeg blir bedt om å fordele arbeidstiden til 100%, men jeg jobber mer enn 100%.

Svar: Man blir bedt om å fordele de timene man allerede har oppgitt til 100%. Jobber man mer enn 100%, kommer dette fram av det timetallet man har oppgitt.

Jeg har ikke tilgang til Altinn.

Tallene vi etterspør finnes i selvangivelse og næringsoppgave også i papirform. For å få et totalt bilde av den økonomiske situasjonen, trenger vi informasjon om alle former for inntekter en kunstner har.

Jeg har underskudd i næring, men får ikke registret dette i skjemaet.

Posten som viser næringsinntekt i selvangivelsen viser kun overskudd. Evt. underskudd føres som 0. Senere får man spørsmål om tall fra næringsoppgave. Her føres både inntekter og utgifter (fradrag) i næring.

Jeg blir bedt om å oppgi en respondentnøkkel.

Din respondentnøkkel er: 8WJKMWGEWP46

Hva skal svarene benyttes til?

Telemarksforsking skal levere en rapport som beskriver inntektssituasjonen til kunstnerne i Norge. Vi gjorde dette også i 2008. Etter dette skal et regjeringsoppnevnt utvalg levere en rapport som beskriver kunstnerøkonomien og komme med forslag til politiske tiltak. 

Kontaktinformasjon:

Bård Kleppe, Telemarksforsking, kleppe@tmforsk.no, Tlf.: 911 97 543, eller

Knut Løyland, Telemarksforsking, loyland@tmforsk.no, Tlf.: 922 80 634

(De understreker:        

  • Det er frivillig å delta.
  • Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, og forskerne som arbeider med kartleggingen har taushetsplikt.
  • De innsamlede opplysningene skal bare brukes i samsvar med formålet for prosjektet.
  • Det skal skrives en rapport som vil være offentlig tilgjengelig.
  • Prosjektet skal avsluttes i løpet av fjerde kvartal 2014. Etter dette vil personidentifiserbare data bli slettet.
  • Prosjektet følger forskningsetiske retningslinjer, og er innmeldt til Personvernombudet for forskning ved Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD).)