Kutt i kulturfondet opprettholdes

I budsjettet for 2014 kuttet regjeringen ti millioner i Kulturfondets budsjett til litteraturformål, noe som gikk hardt ut over innkjøpsordningene for litteratur. I dagens forslag…

sigmund_og_statsbudsjett

I budsjettet for 2014 kuttet regjeringen ti millioner i Kulturfondets budsjett til litteraturformål, noe som gikk hardt ut over innkjøpsordningene for litteratur. I dagens forslag til budsjett har budsjettposten økt, men samtidig er det flere tiltak som er flyttet til kulturfondet fra andre poster. Indeksjusterer man beløpene fra i fjor viser det at potten til innkjøpsordningene og andre litteraturtiltak står på stedet hvil.

– Innkjøpsordningen har vært kanskje den viktigste grunnpillaren i norsk litteraturpolitikk. Det er trist å se at regjeringen ikke ønsker å videreutvikle og satse på en slik suksess, sier leder i Forfatterforeningen, Sigmund Løvåsen

I regjeringsplattforma fra Sundvollen heter det at Høyre og Frp vil «Føre en litteraturpolitikk der de viktigste målsettingene er å ivareta norsk språk og litteratur gjennom å legge til rette for god fremvekst av nye forfatterskap og tilgjengelighet for leseren.».

– Å opprettholde kuttet til litteraturformål er å arbeid mot egne målsettinger for litteraturfeltet, sier Løvåsen.

Innkjøpsordningene har fra de ble opprettet bidratt til at et stort antall forfatterskap av alle slag har kunnet utvikle seg. Ordningene gir forfatterne en forutsigbar minsteinntekt som muliggjør å skrive nye bøker. De bidrar til et stort mangfold av forlag som også bidrar til mangfold i litteraturen. Ordningen gir bibliotekene og leserne oppdaterte og gode boksamlinger over hele landet, uavhengig av trange kommunebudsjetter.

– Ordningene bør helt sikkert videreutvikles og tilpasses dagens situasjon med færre biblioteker og utlån av e-bøker, men å starte en videreutvikling med en videreføring av fjorårets kutt på litteraturfeltet er å starte i feil ende. Dette hindrer utviklingen av optimale og fremtidsrettede ordninger, sier Løvåsen.

 

  • Les Løvåsens kommentar til Bok365.no: http://bok365.no/artikkel/star-pa-stedet-hvil/#.VDVEofl_sSw