Kutt til fribyforfatterne

Fribyordningen for forfulgte forfattere må ikke rammes, skriver Norsk PEN. Forfattere, skribenter, journalister, bloggere og tegnere er frie internasjonale stemmer. Forfulgte forfattere kommer til Norge…

freedom-of-speech1

Fribyordningen for forfulgte forfattere må ikke rammes, skriver Norsk PEN. Forfattere, skribenter, journalister, bloggere og tegnere er frie internasjonale stemmer. Forfulgte forfattere kommer til Norge som en del av en sammensatt gruppe kvoteflyktninger. Skal fribyordningen fortsatt være en garanti for at skribenter kan ytre seg fritt, må kvoten for flyktninger fra land utenom Syria ikke reduseres, men komme i tillegg til kvoten for syriske flyktninger.

Les mer om saken hos Norsk PEN: 

http://norskpen.no/2015/10/09/ytringsfriheten-taper-i-statsbudsjettet-stotten-til-forfulgte-forfattere-kuttes/