Kva er NFOR?

Nordisk Forfatter og Oversetterråd (NFOR) er ei samanslutning av nordiske skribentorganisasjonar. Representantar frå DnF, NFFO (Norsk Faglitterær Forfatter og – Oversetterforening), NBU (Norsk Barne –…

nordiska_husid

Nordisk Forfatter og Oversetterråd (NFOR) er ei samanslutning av nordiske skribentorganisasjonar. Representantar frå DnF, NFFO (Norsk Faglitterær Forfatter og – Oversetterforening), NBU (Norsk Barne – og Ungdomsbokforfattarar), og andre norske og tilsvarandre nordiske foreiningar møtest i utgangspunktet annankvar gong. Om det trengs, møtest dei kvart år. Rundt 60 deltakarar blir samla til møtet, som har folk frå alle nordiske land, også Grønland og Færøyene. Det er også eigen representant for det samiske språket. NFOR har kalt seg sjølv "navet i samarbeidet mellom dei nordiske forfattar – og oversettarorganisasjonane". Landa bytter på å halde møtet. Noreg var vertskap i 2007. Henning H. Bergsvåg var DnFs representant eitt år i Finland, i møte mellom det skjønnlitterære fragmentet av NFOR. Dei same vart samla i Oslo året etter.