Warning: mysqli_real_connect(): not found in /customers/2/6/4/czhnsdg2t/webroots/r1168646/wp/wp-includes/class-wpdb.php on line 1987 Kvalitet i kunsten - Den norske Forfatterforening

Kvalitet i kunsten

Hvorfor skal vi diskutere kvalitet i kulturen? Dette er noe DnFs nettside har skrevet om i august, i en serie om DnFs sakkyndige utvalg, Det…

Hvorfor skal vi diskutere kvalitet i kulturen? Dette er noe DnFs nettside har skrevet om i august, i en serie om DnFs sakkyndige utvalg, Det litterære råd. Klassekampen beskriver serien slik i lørdagens Bokmagasinet: ”Medlemmene av den enigmatiske institusjonen som utdeler stipender og tar opp medlemmer til Forfatterforeningen blir intervjuet en etter en i en serie lærerike og interessante intervjuer.” 


I dag arrangerer Arbeiderpartiet en diskusjon om kunst og kvalitet, på Litteraturhuset. Medlemmene i Forfatterforeningens Litterære råd har invitert oss hjem til seg, på mange måter. Vi har sittet ved 
Thorvald Steens hagebord, hatt utsikt til den gamle kongeveien, og snakket om DnFs vei fra stiftingsmøtet på Grand Hotel rom 214, til den situasjonen som man har i dag, med solidaritetsfond og en raushet medlemmer i mellom, med et sakkyndig råd og et styre som skal drive penger inn til foreningen. Vi har også vært mellom Ole Robert Sundes tunge maghognypult, og skinnkledte bokrygger. Tunge hyller, høye vinduer. Stein Versto har snakket om å øke takhøyden og utvise større raushet når man behandler søknader om medlemskap i foreningen. Jan Kjærstad har lagd et helt lite kunstverk for å beskrive sitt forhold til å sitte i Rådet. Men når det gjelder stipender, har mange kommet til denne konklusjonen: Styret har et ansvar for å jobbe for å drive inn flere midler, og få flere stipender. Det er ikke nok å fordele.
Kvalitet i kunsten er også tema for et debattmøte på Litteraturhuset i dag. Møtet er et iniativ fra Kulturforum, et forum innenfor Arbeiderpartiet. Widar Fossum er med på å arrangere:
– Det er spennende at denne typen møte kommer fra Arbeiderpartiet og ikke fra kunstnerorganisasjonene selv. Kan du si noe om motivasjonen deres for å holde møtet?
– Kulturforum arrangerer stort sett åpne møter, der vi tar opp forskjellige aktuelle temaer. Vi har god kontakt med kunstnerorganisasjonene, og har fått en rekke innspill fra dem om temaer vi bør ta opp.

- På hvilken måte samarbeider dere med kunstnerorganisasjonene?

– Et møte vi hadde i januar om "Hvem betaler for kunsten?" med innledning av Trine Bille og et møte i april om "Alle barn som ønsker det skal få et kulturskoletilbud!" med kunnskapsminister Kristin Halvorsen, ble begge arrangert etter forslag fra
kunstnerorganisasjoner. Sist februar arrangerte vi et møte om kvinner i norsk film, der statssekretær Lotte Grepp Knutsen innledet. Der foreslo hun at vi tok opp kunst og kvalitet på et møte. Hun er nå ute i permisjon. Da snakket jeg med statssekretær Lubna Jaffery, som har kunsten som sitt område, men hun hadde allerede en annen avtale denne dagen. Dermed ble det Gunn Karin Gjul som stiller opp for Arbeiderpartiet. Hun er som du vet, leder for stortingskomiteen Familie- og kulturkomiteen, og dermed et meget godt alternativ.

– I invitasjonen står et sitat fra kulturministeren ut: "at ambisjonen er å fortsette å løfte kulturen også etter 2014, men at økingen i kvantitet ikke kan fortsette på alle områder: ”Det blir i større grad behov for å prioritere. Vi må få mer av det som produseres ut til publikum, og vi må fokusere på kvalitet." På hvilken måte skal man utforske dette spørsmålet under møtet?
– Jørn Langsted har forsket på kvalitet i forbindelse med scenekunst og musikk, men hva med f.eks. litteratur og billedkunst? Dersom en skal kunne fokusere på kvalitet når det gjelder noen kunstområder, synes det naturlig å forvente at det skal kunne gjøres på alle kunstområder. Vi stiller derfor spørsmålet: Er det ønskelig at kulturpolitikere fokuserer på kvalitet, og på hvilken måte kan eventuelt dette fokuset gjenspeiles i kulturpolitikken? Og så håper vi at vi vil få noen svar på dette på møtet.

– Hvorfor kommer ikke kulturministeren selv?

– Når det gjelder spørsmålet om hvorfor kulturministeren ikke kommer, så kan jeg si at hun ikke er invitert. For en del år siden var Valgerd Svarstad Haugland kulturminister. Hun stilte på et møte hos oss. Jeg forsøkte å få henne til å komme også på et annet møte. Da fikk jeg beskjed fra departementets byråkrati at en minister kun stiller når vedkommende skal være hovedpersonen, og ikke bare en av flere i et panel. Dette har jeg senere fulgt. Jeg har derfor ikke hatt kontakt med Anniken Huitfeldt i denne forbindelse, i og med at Jørn Langsted skal være hovedpersonen.
Møtet i Kulturforum går av stabelen på Litteraturhuset i dag, mandag, klokka 16.00. Leder i DnF, Anne Oterholm, sitter i panelet:
– Kulturministeren peker på to ekstremt viktige områder når hun siteres i innledningen til dette debattmøtet:”Vi må får mer ut av det som produseres til publikum og vi må fokusere på kvalitet.” I forfatterforeningen diskuteres kvalitetsbegrepet kontinuerlig. For er det overhodet mulig å bedømme kvalitet og hvordan endrer kvalitetsbegrepet seg over tid? spør Oterholm, og svarer seg selv:
– Det er vanskelig å snakke om kvalitet, og om en likevel bestemmer seg for å gjøre det, er det lett å bli oppfattet som elitistisk, og det er det få som vil. Jeg skulle ønske vi kunne snakke om kvalitet i kunst slik vi snakker om kvalitet for eksempel i restaurantbransjen eller innen arkitektur. I de sammenhengene virker det liksom helt naturlig at en peker både på det håndverksmessige og på de sidene av kunsten som må vurderes skjønnsmessig (estetikken?). Kulturministeren peker imidlertid ikke bare på kvalitetsdiskusjonen i det utsagnet hun er sitert gjennom, hun snakker om behovet for å formidle. Kunst, enten det er snakk om litteratur eller billedkunst eller annen kunst, så er den skapt for noen. Den er skapt for at den skal bli ”tatt i bruk”. Uten formidling forsvinner den.
– Hva synes du ellers om iniativet?
– Jeg syns at de problemstillingene som skal tas opp i dette møtet er svært sentrale for kunsten og kulturen, og jeg gleder meg til å høre på Jørn Langsted og delta i debatten, sier Oterholm. Blant paneldebattantene er også Stein Slyngstad, som er direktør for kunstavdelingen i Kulturrådet.
– Hvorfor bør folk komme til Litteraturhuset i dag?
– De som er opptatt av kvalitetsdimensjonens plass i kulturpolitikken, bør benytte sjansen til å uttrykke sine meninger om dette med sentrale politikere til stede. Og man trenger ikke å ha gjort noen hjemmelekser for å delta.
– Hvorfor er det viktig å diskutere kvalitet i kunsten innenfor en politisk ramme?
– Kulturpolitikken blir ofte forflatet til å dreie seg publikumstall og lokalisering, men det er like viktig for politikerne å diskutere kvalitet her som det er f.eks. i helse- og skolepolitikken. Behovet for høy kvalitet i kunst- og kulturtilbudet er like påtrengende, sier Slyngstad.
Følg med videre på DnFs serie om Det litterære råd. Senere i dag presenterer vi et intervju med Odmund Hagen, og i morgen et med Mirjam Kristensen.