Lærebok for og av forfattere

"Forfatterforelesningen" er et regelmessig arrangement i regi av Norsk Forfattersentrum. Her har forfattere fått bruke tre kvarter til en dybdeanalyse av valgt tema. Resultatet har…

"Forfatterforelesningen" er et regelmessig arrangement i regi av Norsk Forfattersentrum. Her har forfattere fått bruke tre kvarter til en dybdeanalyse av valgt tema. Resultatet har vært dypdykk i smale tema. Brit Bildøen, Pedro Carmona-Alvarez, Geir Gulliksen er bare noen av forfatterne som har tatt denne oppgaven med stort alvor, og levert foredrag som særlig forfatterkollegaer har hatt faglig utbytte av. Godt gjemt gull, desverre. Oppmøtet har ikke alltid stått i stil med nivået på innholdet. Men nå kommer forfatterforelesningene i bok. Forfattersentrum skriver selv om utgivelsen:
Vi arrangerer Forfattarforelesinga for å auka det seine litteratursnakket i det offentlege, kjappe rom. Og her tar vi endå eit skritt tilbake i refleksjonen og utgir 24 av forelesingane frå tidsrommet 2008-2010, før muntleg – no skriftleg.

Antologien er på 422 sider og kan bestilles fra Forfattersentrums nettside.