Langelands skrivebok

Kan man lære å skrive godt? Det tror forfatter Henrik H. Langeland, som nå er aktuell med boken «Fortellekunst. Håndbok i litterære teknikker». – Det…

2 x

Kan man lære å skrive godt? Det tror forfatter Henrik H. Langeland, som nå er aktuell med boken «Fortellekunst. Håndbok i litterære teknikker». – Det går i hvert fall an å lære å fortelle godt, sier Langeland til DnFs nettsted. Og han tror noen hver av oss har noe å lære av boken.

– Hvorfor skrev du denne boken?

– I regi av Tiden har jeg i tre-fire år nå arrangert et halvårlig helgeseminar for forlagets etablerte og vordende forfattere. Boken er et resultat av disse seminarene, som fra høsten av åpnes for alle som vil delta (tiden.no/skrivekurs). Jeg har dessuten lenge tenkt at det kunne være behov for en konsis, begeistret og rasjonelt innførende håndbok i fortellingens tross alt vanskelige kunst.

– Går det an å lære å skrive godt?

– Det går i hvert fall an å lære å fortelle godt. Å skrive godt, i betydningen språklig beherskelse og formuleringsevne, synes i større grad å være basert på talent.

– Hvem henvender boken seg til?

– Alle som ønsker å skrive en fortellende prosa som appellerer til boklesere. Det vil primært si romanforfattere, men også novelleforfattere, fagbokforfattere og featurejournalister.

– Tror du etablerte forfattere har noe å lære av boken?

– He he. Her burde jeg sikkert si nei, men jeg må være ærlig og si ja. Og det gjelder uansett om man ønsker å benytte seg av disse teknikkene eller ikke. Dessuten er mye av innholdet grunnleggende for all fortellekunst, og benyttes i like stor grad av Jon Fosse som Jo Nesbø.

– Hva er det beste skriverådet du kan gi?

– I dette forumet, som jo er for etablerte forfattere, vil nok det beste rådet være å forstå hvordan verdivendiger fungerer, slik at det kommer mer eller mindre av seg selv når man skaper fortellingene sine.

– Hvor har du hentet inspirasjon?

– Det er ikke uten grunn jeg har hentet så godt som alle teksteksemplene i boken fra Per Pettersons ”Ut og stjæle hester.” Per mestrer disse teknikkene nærmest til fulle, enten det er bevisst eller ubevisst. Jeg vil også gjerne tilføye at mine egne romanutgivelser på ingen måte lever fullt og helt opp til idealene i håndboken. Jeg finner stadig fortellemessige feil og mangler i dem — som det nå er for sent å gjøre noe med.

Henrik H. Langeland er født og oppvokst i Oslo. Han debuterte med romanen «Requiem» i 2000 og har siden skrevet monografiene «Marcel Proust» (2001) og «Av sporet er du kommet» (2005) samt romanene «Wonderboy» (2003), «Francis Meyers lidenskap» (2007) og «Verdensmestrene» (2010). Han har også skrevet intervjuboken «Amerikanske tilstander» (2008) sammen med John Erik Riley og Mattis Øybø. Langeland, som bor og arbeider på Kampen, har doktorgraden i litteraturvitenskap (om Marcel Proust). Fra 2005 til 2008 var han redaktør for det litterære tidsskriftet Vinduet.

For informasjon om Langelands kursvirksomhet: http://www.tiden.no/index.php?ID=Kurs&counter=4