Langvarige stipend reguleres opp

Målsettingen for lønnsreformen for kunstnerstipendene er at stipendene skal tilsvare 50 % av en gjennomsnittlig inntekt. I Stortingets budsjettforlik var årets økning på rundt 15…

mynter_penger

Målsettingen for lønnsreformen for kunstnerstipendene er at stipendene skal tilsvare 50 % av en gjennomsnittlig inntekt. I Stortingets budsjettforlik var årets økning på rundt 15 000 til hver mottaker av stipend. Samlet økning fra de tre årene med stipendreform (2016, 2017, og 2018) blir omtrent 51 000.

Nå vil denne lønnsreformen også bli gjennomført for de langvarige stipendene. I Innstillingen fra familie- og kulturkomiteen fikk departementet i oppdrag å endre forskriftene for de langvarige stipendene, slik at lønnsreformen nå kan bli gjennomført også for GI og de 10-årige stipendene. Beløpet blir mest sannsynlig ikke endra før etter vedtatt forskriftsendring.

Lønnsveksten til garantert minsteinntekt (GI) og langvarige stipend har vært fast regulert i forskrift og fulgt økningen i laveste lønnstrinn i hovedlønnstabellen for arbeidstakere i staten. Denne forskriften har vært til hinder for at lønnsreformen ble gjennomført for disse stipendene. Utbetalingene for de med GI og langvarige stipend har vært lavere enn de øvrige stipendene, stipendbeløpene har vært ulike, GI og de langvarige har sakka mer og mer akterut for det er knapt noen som forhandler det lønnstrinnet de har vært låst til i forskriften, fordi knapt noen har det. Dermed har det ikke vært noen lønnsvekst. Stipendene har så å si blitt stående stille. 

Denne uheldige ordningen er nå altså foreslått endret etter påtrykk fra kunstnerorganisasjonene.