Lansering av «Alternativ kunstnermelding»

I dag ble «Alternativ kunstnermelding», en respons på stortingsmeldingen «Kunstnarkår» (2023), lansert på Kunstnernes Hus.

Den alternative kunstnermeldingen er et samarbeid mellom NOPA, Norske Dansekunstnere, Norsk Skuespillerforbund, Norsk Komponistforening, Norske Filmregissører, Norsk filmforbund, Norsk oversetterforening, GramArt, Juoigiid Searvi, Regiforbundet, Samiske komponister, Sámi Girječálliid Searvi (SGS) Samisk forfatterforening, Mun Dajan – Foreninga samiske forfattere og Den norske Forfatterforening.

Kunstnerne krever like rettigheter som andre arbeidsfolk, og for å oppnå dette foreslår «Alternativ Kunstnermelding» en rekke tiltak og følgende anmodningsvedtak til Stortinget:

  • Stortinget ber regjeringen utrede en norsk kunstnerlov og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
  • Stortinget ber regjeringen utarbeide forslag til en helhetlig kunstnerøkonomireform.
  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i budsjettproposisjonen med finansiering av en kunstnerallianse.

DnFs viktigste saker er oppnevningsrett til stipendkomiteene og få beholde sekretariatfunksjonen til stipendkomiteene.

«Kunstnarorganisasjonane er negative til forslaget om å flytte sekretariatsfunksjonen for Statens kunstnerstipend bort frå kunstnarorganisasjonane og til Kulturdirektoratet. Det skapar mindre armlengdes avstand og meir byråkratisering» sier leder i DnF, Brynjulf Jung Tjønn.

Klikk her for å lese meldingen i sin helhet.