Lederbrev 14. juni

Dette vesle sommerbrevet inneholder opptil flere gode nyheter, sammen med oppdateringer fra vårt arbeid i og utenfor kontoret.

Kjære forfattere,

Dette vesle sommerbrevet inneholder opptil flere gode nyheter, sammen med oppdateringer fra vårt arbeid i og utenfor kontoret. Heng med!

Bibliotekvederlaget sikret i 10 år

Som dere kanskje allerede har fått med dere, har kunstnerorganisasjonene landet en ny avtale om bibliotekvederlag med departementet. Den strekker seg over hele ti år, noe som gir kjærkommen forutsigbarhet i inntektene til DnF, og er viktig for å sikre ordningen mot politiske endringer. Generalsekretær Elin Øy i DnF har sittet i forhandlingsutvalget og har gjort en svært viktig jobb for alle kunstnerorganisasjonene. Forhandlingsutvalget har i tillegg bestått av Arne Vestbø, NFFO (leder), Hilde Lyng, NO, Ole Henrik Antonsen, NOPA, Marianne Kleven, NFV og Yngvild Greiner, NBK.

Gratisbilletter til operaen!

Gjennom vårt medlem Maria Børja har vi fått et strålende tilbud av først til mølla-typen:

Medlemmer i DnF er invitert til å oppleve Nasjonalballettens oppsetning av den svenske mesterkoreografen Mats Ek i Operaen denne våren (5.–21. juni). Les gjerne mer om forestillingen her.

Interesserte kan hente ut inntil fire gratisbilletter – til samme eller ulike forestillinger – via denne linken. For å hente ut billetter, trengs en kundeprofil på operaen.no.

Meta og muligheten for å protestere mot KI-trening

Meta (Facebook, Instagram) har annonsert at de fra 26. juni forbeholder seg retten til å bruke alle innlegg i treningen av kunstig intelligens.

For mange forfattere er dette viktige kanaler for kommunikasjon med lesere og andre forfattere. Det er dermed ikke bare enkelt å hoppe av om man er uenig i denne praksisen. Det finnes en mulighet for å protestere og reservere seg, for den som synes det er tilstrekkelig: Her beskriver Datatilsynet hvordan det kan gjøres.

Styret har også diskutert hvilke alternative kanaler vi kan anbefale for forfattere som vil utveksle erfaringer og markedsføre egne bøker. Her er ingenting landet, og vi mottar alle innspill med takk.

Leselyst?

Under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer ble «Sammen om lesing – Leselyststrategien 2024-2300» lagt fram. Du finner den her.

Strategien inneholder flere positive intensjoner, blant annet styrking av skolebibliotekene, men få konkrete tiltak. Samtidig er den voksne leseren helt fraværende, og DnF mener at livslang lesing bør ha en selvfølgelig plass. Foreldre skal ikke bare lese for sine barn, de må også få anledning til å sette pris på litteratur selv. Som rollemodeller er de viktige – det å se en forelder lese og sette pris på bøker setter spor. Vi arbeider i sommer med et konstruktivt svar på leselyststrategien sammen med flere andre organisasjoner.

EWC, NFOR og den kunstige intelligensen

Ja, enda mer KI: Siden sist har vi deltatt på blant annet European Writers Council i Helsinki og Nordisk forfatter- og oversetterråd i Stockholm. Begge steder har KI vært viktige tema, med fokus på hvordan vi som forfattere kan bevare opphavsretten og sikre at vi ikke bykser inn i en fremtid der vårt eget materiale blir brukt til å trene opp tjenester som kapitaliserer på vårt arbeid, og kanskje underminerer vårt eget inntektsgrunnlag. Vi overvåker dette nøye framover, blant annet i forhandlinger med Nasjonalbiblioteket om verdien av skjønnlitteraturen i utviklingen av en norsk språkmodell. I Norge venter vi også på Digitalmarkedsdirektivet (DSM) som skal regulere deler av dette markedet. Inntil videre er vår holdning at verken stat, næringsliv eller forskning skal få lov til å ta forhastede beslutninger med motiv om rask profitt, på bekostning av norske opphavere.

Sommerstengt

Vi minner om at sekretariatet holder stengt hele juli. Inntil da er vi på jobb for dere, og for litteraturen. God sommer!

Bjørn Vatne, Leder

NB. Etter at dette lederbrevet ble sendt ut, kom en oppdatering fra Meta, som utsetter utrullingen av sin generative KI-modell i EØS, les mer her.