Lederen: – Det er godt og riktig at det kommer opp!

Forfatterforeningen har avviklet medlemsmøte. Bastante konklusjoner trekkes ikke på medlemsmøtene. Medlemsmøtene er til diskusjon og ikke til vedtak. De diskusjonene som finner sted på medlemsmøtene,…

Forfatterforeningen har avviklet medlemsmøte. Bastante konklusjoner trekkes ikke på medlemsmøtene. Medlemsmøtene er til diskusjon og ikke til vedtak. De diskusjonene som finner sted på medlemsmøtene, betyr imidlertid mye for hva som skjer videre i Forfatterforeningen. Forfatterklubbene ble til etter diskusjoner på et medlemsmøte. Aksjoner har blitt til etter diskusjoner på medlemsmøtet. Jeg skal ikke forsøke å oppsummere årets stipenddebatt. Jeg oppfattet imidlertid at støtten til et fortsatt Litterært Råd var stor. At mange ser på den kompetansen som opparbeides i Rådet som unik og viktig. Det betyr imidlertid ikke at alt alltid er såre vel. Det betyr at Rådets arbeid også skal diskuteres av forfatterne. Referatene fra de ulike gruppediskusjonene blir skrevet av styremedlemmer, og referatene har begynt å strømme inn i min innboks. Disse referatene blir en del av den videre diskusjonen i styret. Disse referatene tar også vare på de innspillene og meningene som ikke ble presentert fra talerstolen.

I min gruppe dreide en viktig diskusjon seg om forfatterskap som består av 3-5 bøker. Mellomsjiktet ble de kalt. Ikke de helt nye forfatterne, og ikke de helt etablerte forfatterne. Det sies at det tar 10 år eller 5 bøker før en forfatter kan håpe på å være sånn noenlunde etablert. I mange land er det slik at dersom forfattere ikke er blitt sett av markedet etter 2-3 boka så avsluttes forfatterskapet. Forlagene tar seg ikke råd til å gi dem ut lenger. Jeg vil si at forfatterskapene avsluttes før de har fått en sjanse til å begynne. Jeg vil si at det er en ganske dårlig måte å bygge og utvikle litteratur på. Men kan hende har Forfatterforeningen selv hatt et for lite fokus på denne fasen av et forfatterskap. Kan hende er det nettopp i denne fasen det er viktig å se mangfoldet av forfattere, ikke snevre inn gruppen, men la
arbeidsstipendene rullere slik at flere forfattere får en anledning til å utvikle sitt  forfatterskap gjennom en arbeidsstipendtildeling. Jeg ønsker ingen stipendkarantene. Jeg ønsker heller ikke at det ikke skal være mulig å prioritere noen forfatterskap. Men her er det et felt Forfatterforeningen kan bli bedre på. Og det er godt og riktig at det kommer opp.