Lederen i DnF om statsbudsjettet

Leder i DnF, Anne Oterholm, har lest forslaget til statsbudsjett for 2011, og konstaterer at man velger å bruke ressurser på arbeidet med å avgiftsbelegge…

Leder i DnF, Anne Oterholm, har lest forslaget til statsbudsjett for 2011, og konstaterer at man velger å bruke ressurser på arbeidet med å avgiftsbelegge den elektroniske litteraturen istedenfor å tilrettelegge for at e-bøker med norsk innhold skal være konkurransedyktig i forhold til utenlandsk litteratur. Trykk "les mer" for å høre andre av hennes observasjoner og kommentarer til hvordan felleskapets midler fordeles neste år.

Hva betyr forslaget til statsbudsjett for 2011 for utviklingen og endringen i spørsmålet om e-bokmoms?

– Statsbudsjettet innebærer at Regjeringen stadfester at den har innført moms på litteratur i Norge. Publiseres boken elektronisk er det med 25% moms! Regjeringen foreslår samtidig å innføre merverdiavgiftsplikt når privatpersoner bosatt i Norge kjøper elektroniske tjenester fra utlandet. Dette for at e-bøker solgt fra utlandet skal likebehandles med e-bøker solgt fra Norge. Ansvaret for innbetaling av momsen skal ligge på leverandør (for eksempel Amazon, som må kreve inn moms fra sine kunder, for så å sende den videre) Forslaget innebærer at det blir nødvendig å registrere utenlandske leverandører som ikke allerede er etablert innenfor merverdiavgiftsområdet. Det vil ta tid å få på plass tekniske og praktiske forhold for en slik ordning, sies det, hvilket betyr at det ikke blir merverdiavgift for elektroniske tjenester fra utlandet før 1. juli 2011.

– Vil dette la seg gjennomføre innen 1. juli?

– Det er umulig for meg å vurdere om dette vil la seg gjennomføre innen 1. juli, eller om man kan påregne utsettelser. Heller ikke er det mulig for meg å vurdere om dette vil la seg gjennomføre overhode. Jeg konstaterer altså at man i øyeblikket velger å avgiftsbelegge norsk, men ikke utenlandsk litteratur når denne utgis elektronisk! Jeg konstaterer også at man velger å bruke ressurser på arbeidet med å avgiftsbelegge den elektroniske litteraturen istedenfor å tilrettelegge for at e-bøker med norsk innhold skal være konkurransedyktig i forhold til utenlandsk litteratur.

– Hva tenker du om det øvrige statsbudsjettet?

 

– Det er få endringer på litteraturfeltet. Innkjøpsordningen for barne- og ungdomslitteratur har fått en økning på 1 million. Det er imidlertid ikke foreslått opprettelse av en egen ordning for tegneserier, slik vi har arbeidet for. Litteraturfestivalen på Lillehammer får en liten økning. Og det foreslås 10 nye arbeidsstipend for kunstnere. De 10 arbeidsstipendene skal fordeles på alle kunstnergruppene samlet. Samtidig foreslås det at 4 garantiinntekter tas bort. Den årlige utbetalingen i arbeidsstipendet foreslås økt fra 186000 til 190000, en økning på omtrent 2%. Ingen store lønnshopp er med andre ord bebudet for kunstnerne.

Hva er det mest positive med dette forslaget til statsbudsjett, for litteraturelskere?

– Det er absolutt positivt at det bevilges 6 millioner kroner til oppfølging av leseåret 2010 i 2011. Leseløftet i 2011 skal vektlegge folkebibliotekene som møteplass og formidlingsarena, og bibliotekarenes rolle som formidlere vil stå sentralt. Det er bra!