Ledig stilling som seniorforsker ved Norsk barnebokinstitutt

Ved Norsk barnebokinstitutt er det ledig en nyopprettet stilling som forsker i barne- og ungdomslitteratur, med innretning på det verbale og visuelle formspråket som henvender seg til barn og unge, og på hvordan samtidens barne- og ungdomslitteratur forholder seg til endringer i de barnelitterære medier.

nbi

Ved Norsk barnebokinstitutt er det ledig en nyopprettet stilling som forsker i barne- og ungdomslitteratur, med innretning på det verbale og visuelle formspråket som henvender seg til barn og unge, og på hvordan samtidens barne- og ungdomslitteratur forholder seg til endringer i de barnelitterære medier.
NBI er en privat stiftelse, finansiert over statsbudsjettet. Organisasjon teller for øyeblikket 9 medarbeidere. NBI er et kompetansemiljø for barne- og ungdomslitteratur. Utviklingen av ny teknologi og nye medier har gitt samtidslitteraturen nye mediekanaler, samtidig som grensene mot andre kunst- og kulturuttrykk overskrides og endres. NBI skal utvikle ny kompetanse på skrivekunst samt øvrige visuelle og sceniske kunst- og kulturuttrykk for barn og unge i ulike medier, og formidle kunnskapen til sentrale målgrupper over hele landet.
Den som tilsettes vil være tilknyttet fagmiljøet ved Norsk barnebokinstitutt og det nyopprettede forskningsprosjektet Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers. Mer utførlig prosjektbeskrivelse finnes her. Man kan også få tilsendt utdypende informasjon direkte fra NBI.